Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KONSERVASYON 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mimari yapılarda kullanılan malzemelerin onarım ve güçlendirme çalışmaları
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, dersin amacı, kagir ve iskelet yapılar ve kullanılan malzemeler,Konservasyonun temelleri ve genel teknikler,Kagir yapı elemanları: Taş esaslı malzemeler (Duvar, tonoz, kubbe, çatı elemanları),Taş esaslı malzemelerde bozulmalar (donma, çiçeklenme, aşınma, patina vb.),Taş esaslı malzemelerde korunma yöntemleri,Kagir yapı elemanları: Kil esaslı malzemeler (kiremit, tuğla, gre vb),Kil esaslı malzemelerde bozulma ve korunma yöntemleri (derz bozulmaları, su, hava kirliliği),Mimari metaller ve alaşımlar,Metal ve alaşımlarda korozyon,Korozyonun elektrokimyasal temelleri,Korozyon tipleri ve korunma metodları,Ahşap malzemeler, ahşap mikroyapısı ve özellikleri,Ahşapların mekanik özellikleri, biyolojik ve mekanik bozulmaları,Ahşap yapı malzemelerde onarım ve korunma metodları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Konservasyon yöntemlerini tanır. 1, 12, 2
2. Kagir yapı elemanlarını(taş, seramik, ahşap) ve konservasyonunu yorumlar. 1, 12, 2
3. Mimari metal ve alaşımları ve konservasyonunu yorumlar. 1, 12, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin amacı, kagir ve iskelet yapılar ve kullanılan malzemeler
2 Konservasyonun temelleri ve genel teknikler
3 Kagir yapı elemanları: Taş esaslı malzemeler (Duvar, tonoz, kubbe, çatı elemanları)
4 Taş esaslı malzemelerde bozulmalar (donma, çiçeklenme, aşınma, patina vb.)
5 Taş esaslı malzemelerde korunma yöntemleri
6 Kagir yapı elemanları: Kil esaslı malzemeler (kiremit, tuğla, gre vb)
7 Kil esaslı malzemelerde bozulma ve korunma yöntemleri (derz bozulmaları, su, hava kirliliği)
8 Mimari metaller ve alaşımlar
9 Metal ve alaşımlarda korozyon
10 Korozyonun elektrokimyasal temelleri
11 Korozyon tipleri ve korunma metodları
12 Ahşap malzemeler, ahşap mikroyapısı ve özellikleri
13 Ahşapların mekanik özellikleri, biyolojik ve mekanik bozulmaları
14 Ahşap yapı malzemelerde onarım ve korunma metodları
Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış ders notları
1) John Ashurst, Francis G Dimes, "Conservation of Building and Decorative Stone", 2nd Edition, Butterworth Heinemann, 1998 2) Kemal Kutgün Eyüpgiller, Lory Zakar, "Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri", Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2015 3) Uluengin, M. B., "Mimari Metaller Özellikleri, Bozulma Nedenleri, Koruma ve Restorasyon Teknikler", Birsen Yayıncılık 4) Reha Günay, "Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları", Birsen Yayıncılık, 2002 5) Ayşe Gülçin Küçükkaya, "Yapı Taşlarının Restorasyonu", Yazarın Kendi Yayını, 2014. 6) D. A. Jones, "Principles and Prevention of Corrosion", 2nd ed., Prentice-Hall, 1996

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
X
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu