Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAYNAK TEKNOLOJİSİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet BUĞDAYCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amaçları; Kaynak işleminin temel prensiplerini anlatmak, Kaynak yöntemlerinin genel esaslarını anlatmak, Elektrot tiplerini tanıtmak, Kaynak sırasında gerçekleşen metalurjik olayları anlatmak ve kaynak hataları ve giderilme yöntemlerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve terminoloji,Basınç kaynağı metotları,Ergitme kaynağı metotları,Ark kaynağı,Kaynak elektrotları,Elektron demet kaynağı,Kaynak uygulamaları,Kaynak uygulamaları,Koruyucu gaz kaynak yöntemleri,Kaynaklanabilirlik,Kaynak metalinin katılaşması,Isının tesiri altındaki bölge,Kaynak hataları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Kaynak türlerini sınıflandırmak
2)Kaynak hatalarını tanımlar
3)Kaynak bölgesinde gerçekleşen metalurjik olaylara etki eden faktörleri tanımlar
4)Uygun kaynak türünü seçer
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve terminoloji
2 Basınç kaynağı metotları
3 Ergitme kaynağı metotları
4 Ark kaynağı
5 Kaynak elektrotları
6 Elektron demet kaynağı
7 Kaynak uygulamaları
8 Kaynak uygulamaları
9 Koruyucu gaz kaynak yöntemleri
10 Kaynaklanabilirlik
11 Kaynak metalinin katılaşması
12 Isının tesiri altındaki bölge
13 Kaynak hataları
14 Proje sunumları
Kaynaklar
Ders sunuları
Kaynak Teknolojisinin Esasları Prof. Dr. İ. Barlas Eryürek, L. M. Gourd, Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu, Prof. Dr. Oktay Bodur 1996. ISBN: 9789755111421

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
X
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 18 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu