Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPI MALZEMELERİ II 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnşaat teknolojisinde kullanılan özel betonlara olan gereksinimi kavramak, geleneksel betonlarla olan farkını öğrenmek ve ihtiyaca uygun özel betonu seçebilmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.h: Giriş ve dersin amacı, agrega-çimento-su (kısa tekrar),2.h: Betonun mikroyapısı, etrenjit, hidratasyon süreci,3.h: Betonun vizekoelastik davranışı, özel betonlara ihtiyaç sebepleri,4.h: Özel beton katkıları, özel çimentolar ve bağlayıcılar,5.h: Hafif ve ağır betonlar, yapısal özellikleri ve kullanım alanları,6.h: Su altı beton dökümü, püskürtme beton,7.h: Lifli betonlar 1,8.h: Lifli betonlar 2, polimer beton 1,9.h: Polimer beton 2,10.h: Kendiliğinden yayılan betonlar, reaktif pudra betonlar,11.h: Vakumlu beton dökümü,12.h: Yüksek performanslı betonlar (Sifcon, Simcon, RPC, EFC vb.),13.h: Silindirle sıkıştırılmış betonlar, özel amaçlı düşük dayanım betonlar,14.h: Özel beton test yöntemlerine giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Özel betonlara olan ihtiyacı açıklar.
2) Özel betonları ve özel betonların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini açıklar.
3) İhtiyaca uygun özel betonu seçer.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.h: Giriş ve dersin amacı, agrega-çimento-su (kısa tekrar)
2 2.h: Betonun mikroyapısı, etrenjit, hidratasyon süreci
3 3.h: Betonun vizekoelastik davranışı, özel betonlara ihtiyaç sebepleri
4 4.h: Özel beton katkıları, özel çimentolar ve bağlayıcılar
5 5.h: Hafif ve ağır betonlar, yapısal özellikleri ve kullanım alanları
6 6.h: Su altı beton dökümü, püskürtme beton
7 7.h: Lifli betonlar 1
8 8.h: Lifli betonlar 2, polimer beton 1
9 9.h: Polimer beton 2
10 10.h: Kendiliğinden yayılan betonlar, reaktif pudra betonlar
11 11.h: Vakumlu beton dökümü
12 12.h: Yüksek performanslı betonlar (Sifcon, Simcon, RPC, EFC vb.)
13 13.h: Silindirle sıkıştırılmış betonlar, özel amaçlı düşük dayanım betonlar
14 14.h: Özel beton test yöntemlerine giriş
Kaynaklar
1) Baradan, B., Yazıcı, H., Aydın, S., "Beton", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 334, 2015.
1) Prof.Dr. Süheyl Akman, “Yapı Malzemeleri”, İTÜ Yayınları No:1336, 1987. 2) Turhan, Y.E., "Beton", ODTÜ Geliştirme Vakfı ve İletişim A.Ş. 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
X
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu