Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hasar gören yapıların onarımı konusunda temel düzeyde bilgi vermek
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, dersin amacı, yapılarda onarım ve güçlendirmenin önemi,Deprem türleri, deprem ve insan,Deprem odaklı tasarım, izolatörlerin sınıflandırılması,Zemin ve temel bozulmaları ve onarım-güçlendirme işlemleri,Kagir ve iskelet yapılarda hasar farklılıkları,Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme-1,Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme-2,Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme-3,Tarihi yapılarda onarım (eğik elemanlar),Tarihi yapılarda onarım (sütun ve ayaklar),Betonlar bozulma türleri ve donatı korozyonu (klorür korozyonu),Betonlarda rötre tipleri, önlemler,Betonda ASR, sülfat bozulmaları, çiçeklenme, karbonatlaşma onarımları,Tahribatsız analiz yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kagir yapılarda hasar tiplerini ve onarımını açıklar. 1, 12, 18, 2, 3
2. Betonarme yapılarda hasar tiplerini ve onarımını açıklar. 1, 12, 18, 2, 3
3. Betonların bozulmalarını ve onarımını açıklar. 1, 12, 18, 2, 3
4. Tahribatlı ve tahribatsız analiz yöntemleri açıklar. 1, 12, 18, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin amacı, yapılarda onarım ve güçlendirmenin önemi
2 Deprem türleri, deprem ve insan
3 Deprem odaklı tasarım, izolatörlerin sınıflandırılması
4 Zemin ve temel bozulmaları ve onarım-güçlendirme işlemleri
5 Kagir ve iskelet yapılarda hasar farklılıkları
6 Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme-1
7 Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme-2
8 Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme-3
9 Tarihi yapılarda onarım (eğik elemanlar)
10 Tarihi yapılarda onarım (sütun ve ayaklar)
11 Betonlar bozulma türleri ve donatı korozyonu (klorür korozyonu)
12 Betonlarda rötre tipleri, önlemler
13 Betonda ASR, sülfat bozulmaları, çiçeklenme, karbonatlaşma onarımları
14 Tahribatsız analiz yöntemleri
Kaynaklar
1) PROF. DR. MÜH. M. SÜHEYL AKMAN, Yapı Hasarları ve Onarım İlkeleri, Livane Matbaacılık, 2000. 2) Kemal Kutgün Eyüpgiller, Lory Zakar, "Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri", Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2015. 3)İNŞ. YÜK. MÜH. NEJAT BAYÜLKE, Depremlerde Hasar Gören Yapıların Onarımı ve Güçlendirmesi, TMMOB, 1984.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu