Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ŞANTİYE ORGANİZASYONU 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aslı ŞAHİN AKYOL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci, Şantiye ortamını ve Proje yönetim ekibini hazırlayıp, iş programına uygun imalatların yapılmasını denetleyebilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Tanımlar,Proje Yönetim ekibi planlama,takım çalışmasının önemi, proje müdürünün sorumlulukları,İş Programı; sözleşmeyi anlamak, iş programındaki önemli kırılımların konuşulması,Şantiye kurulumu, Şantiye tipleri,Şantiyede yer alacak disiplinlerin belirlenmesi, koordinasyonu,Şantiyede İmalat Hazırlığı,İmalat Ekipleri/ Alt yüklenici kavramı,Aplikasyon Çalışmaları,Hafriyat İşleri,Şantiye Defterleri,Büro Çalışmaları,İmalat Kontrolü, gecikmeler için önlemle , düzeltmeler, hak iddiaları,Hakediş hazırlama, altlıklarının hazırlanması; gecikme ve kalite eksiği cezaları,Saha ziyareti planlama,Geçici ve kesin kabul; as- built projeler ,Şantiyelerde kullanılacak teknolojik yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmesi,Şantiye demobilizasyon işleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Şantiye ve proje yönetim kadrosunun kurulumunu yapabilecektir. 1, 18 A, C
Şantiyeyi İmalat Yapılabilir Hale Getirebilecektir. 1 A, C
İmalatların İş Programına Uygun Yürütülmesi İçin Gerekli Denetim Çalışmalarını Yürütebilecektir. 1, 16 A, C
Hak Edişleri Düzenleyip, İmalatların tamamlanmasının akabinde tüm kabul süreçlerini düzenleyebilecek ve şantiye demobilizasyonunu yapabilecektir. 1, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Tanımlar,Proje Yönetim ekibi planlama,takım çalışmasının önemi, proje müdürünün sorumlulukları
2 İş Programı; sözleşmeyi anlamak, iş programındaki önemli kırılımların konuşulması
3 Şantiye kurulumu, Şantiye tipleri
4 Şantiyede yer alacak disiplinlerin belirlenmesi, koordinasyonu,Şantiyede İmalat Hazırlığı
5 İmalat Ekipleri/ Alt yüklenici kavramı
6 Aplikasyon Çalışmaları
7 Hafriyat İşleri
8 Şantiye Defterleri
9 Büro Çalışmaları
10 İmalat Kontrolü, gecikmeler için önlemle , düzeltmeler, hak iddiaları
11 Hakediş hazırlama, altlıklarının hazırlanması; gecikme ve kalite eksiği cezaları
12 Saha ziyareti planlama
13 Geçici ve kesin kabul; as- built projeler
14 Şantiyelerde kullanılacak teknolojik yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmesi
15 Şantiye demobilizasyon işleri
Kaynaklar
GÖZÜ Şakir Uğur, 1988, İnşaat Metraj Ve Keşif İşlemleri, ANKARA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 12 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 18 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu