Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YALITIM TEKNOLOJİSİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Şennur BAYLAR KIZILKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Şennur BAYLAR KIZILKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yapılarda kullanılan yalıtım malzemelerinin tanıtılması ve yalıtım malzemeleri temel uygulama ilkelerinin kavratılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Isı yalıtımı malzemeleri ve özellikleri,Yapı elemanları düzeyinde su yalıtımı detay tasarımı ve çizimi,Su yalıtımı malzemeleri uygulama detayları,Su yalıtımı malzemeleri ve özellikleri,Isı yalıtımı malzemeleri uygulama detayları,Yapı elemanları düzeyinde ısı yalıtımı detay tasarımı ve çizimi,Nem yalıtımı malzemeleri ve özellikleri,Nem yalıtımı malzemeleri uygulama detayları,Yapı elemanları düzeyinde nem yalıtımı detay tasarımı ve çizimi,Ses yalıtımı malzemeleri ve özellikleri,Ses yalıtımı malzemeleri uygulama detayları,Yapı elemanları düzeyinde ses yalıtımı detay tasarımı ve çizimi,Yangın yalıtımı malzemeleri ve özellikleri,Yangın yalıtımı malzemeleri uygulama detayları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yalıtım malzemelerinin özellikleri ile ilgili yorum yapabilirler. 1, 10, 3, 8 D
2. Yalıtım malzemelerini tanıyabilirler. 1, 10, 3, 8 D
3. Yalıtım malzemeleri uygulama detayları ile ilgili fikir yürütebilirler. 1, 10, 3, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Isı yalıtımı malzemeleri ve özellikleri
2 Yapı elemanları düzeyinde su yalıtımı detay tasarımı ve çizimi
3 Su yalıtımı malzemeleri uygulama detayları
4 Su yalıtımı malzemeleri ve özellikleri
5 Isı yalıtımı malzemeleri uygulama detayları
6 Yapı elemanları düzeyinde ısı yalıtımı detay tasarımı ve çizimi
7 Nem yalıtımı malzemeleri ve özellikleri
8 Nem yalıtımı malzemeleri uygulama detayları
9 Yapı elemanları düzeyinde nem yalıtımı detay tasarımı ve çizimi
10 Ses yalıtımı malzemeleri ve özellikleri
11 Ses yalıtımı malzemeleri uygulama detayları
12 Yapı elemanları düzeyinde ses yalıtımı detay tasarımı ve çizimi
13 Yangın yalıtımı malzemeleri ve özellikleri
14 Yangın yalıtımı malzemeleri uygulama detayları
Kaynaklar
Topçuoğlu K., Yalıtım Teknolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık Tekin Ç., Diri C., Bonfil J., Mimari Yapılarda Su Yalıtımı, Yem Kitabevi Ekinci C. E., Yalıtım Teknikleri, Atlas Yayınevi
Ders sunuları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu