Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BETONARME YAPILAR 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Alperen SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Betonarme davranışı ve temel ilkelerinin kavratılmasından sonra bu yapılarda kullanılabilen kesitlerin basit ve birleşik kesit etkilerine göre hesabına (kesit denetimi ve kesit tayini) ilişkin kavramların öğretilmesi. Betonarme yapıların uygulamasında karşılaşılan problemlerin anlatılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Tarihçe. Betonarmenin uygulama alanları, üstün ve zayıf tarafları.,Betonarmeyi oluşturan malzemeler. Beton ve donatı sınıfları ile bu sınıfların özelikleri.,Beton-donatı aderansı, donatıların eklenmesi.,Yükler ve yük kombinezonları. Yapıların emniyetinin saptanması.,Merkezi basınç ve merkezi çekmeye göre hesap.,Basit eğilmeye göre hesap (Tek donatılı dikdörtgen kesitler).,Basit eğilmeye göre hesap (Çift donatılı dikdörtgen kesitler).,Basit eğilmeye göre hesap (Tablalı kesitler).,Basit eğilmeye göre hesap (Herhangi bir kesit).,Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme).,Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme-devam).,Bileşik eğilmeye göre hesap (İki doğrultuda bileşik eğilme).,Kesme etkisine göre hesap.,Burulma etkisine göre hesap.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Betonarme elemanların davranışlarını yorumlar.
2. Basit eğilme ve bileşik eğilmeye ilişkin bağıntıları ifade eder.
3. Uygulaması zorunlu olan yönetmelik ve standartları tanımlar.
4. Uygulamada karşılaşabilecekleri problemleri ve çözüm yollarını tanımlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tarihçe. Betonarmenin uygulama alanları, üstün ve zayıf tarafları.
2 Betonarmeyi oluşturan malzemeler. Beton ve donatı sınıfları ile bu sınıfların özelikleri.
3 Beton-donatı aderansı, donatıların eklenmesi.
4 Yükler ve yük kombinezonları. Yapıların emniyetinin saptanması.
5 Merkezi basınç ve merkezi çekmeye göre hesap.
6 Basit eğilmeye göre hesap (Tek donatılı dikdörtgen kesitler).
7 Basit eğilmeye göre hesap (Çift donatılı dikdörtgen kesitler).
8 Basit eğilmeye göre hesap (Tablalı kesitler).
9 Basit eğilmeye göre hesap (Herhangi bir kesit).
10 Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme).
11 Bileşik eğilmeye göre hesap (Bir doğrultuda bileşik eğilme-devam).
12 Bileşik eğilmeye göre hesap (İki doğrultuda bileşik eğilme).
13 Kesme etkisine göre hesap.
14 Burulma etkisine göre hesap.
Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış ders notu mevcuttur.
1 Ersoy, U., Özcebe, G., Betonarme, ISBN 987-975-503-123-5, Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti., 2001. 2 Celep, Z., Kumbasar, N.," Betonarme Yapılar ", ISBN 975-95405-3-3, Beta Dağıtım, İstanbul, 2005. 3 Doğangün A, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, 4. Baskı, Birsen Yayınevi, ISBN: 975-511-310-X, 2008. 4 Nawy, E.G.," Reinforced Concrete A Fundamental Approach", Fourth Edition, ISBN 0-13-020592-3, Prentice Hall, New Jersey, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
X
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 18 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu