Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARAYOLU İNŞAATI 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Özge KARABAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, karayolu inşaatının yapım aşamalarının ve temel hesaplamalarının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Ulaştırma Sistemleri,2. Karayolu Standartları,3. Karayolu Güzergahı,4. Yatay Kurplar, Düşey Kurplar,5. Enine Kesit Çıkarılması ve Dever,6. Harita ve Arazi Gözlemleri,7. Dolgu Ve Yarma İşleri,8. Sanat Yapıları,9. Güzergah Toprak İşleri,10. Yol Üst Yapı Malzemeleri,11. Asfalt Kaplamaları,12. Beton Kaplamaları,13. Ulaştırma Planlamaları,14. Ulaştırma Planlamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci;
1. Arazinin topoğrafik durumunun tespitini yapabilecektir.
2. Güzergah seçimini yapabilecektir.
3. Karayolu standartları uygulamalarını yapabilecektir.
4. Karayolu ile ilgili hesaplamaları yapabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Ulaştırma Sistemleri
2 2. Karayolu Standartları
3 3. Karayolu Güzergahı
4 4. Yatay Kurplar, Düşey Kurplar
5 5. Enine Kesit Çıkarılması ve Dever
6 6. Harita ve Arazi Gözlemleri
7 7. Dolgu Ve Yarma İşleri
8 8. Sanat Yapıları
9 9. Güzergah Toprak İşleri
10 10. Yol Üst Yapı Malzemeleri
11 11. Asfalt Kaplamaları
12 12. Beton Kaplamaları
13 13. Ulaştırma Planlamaları
14 14. Ulaştırma Planlamaları
Kaynaklar
Ders Sunuları
Yayla, N., “Karayolu Mühendisliği”, (2011), Birsen Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
X
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu