Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Bilgisayar destekli çizim 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Necla İlknur SEVİNÇ GÖKMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Necla İlknur SEVİNÇ GÖKMEN, Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarının endüstrideki yerinin kavranılması, endüstride yoğun olarak kullanılan Autocad programı ile iki boyutlu çizim becerisinin kazanılarak, bu programı kullanma kabiliyetinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve Autocad'e giriş.,Temel Autocad komutları.,Geometrik çizim komutları.,Geometrik çizim komutları.,Düzenleme İşlemleri.,Ölçülendirme Komutları.,Görünüş çizimleri.,Görünüş çizimleri.,İzometrik çizim.,Yazdırma komutları.,Autocad'de ileri komutlar.,Autocad'de ileri komutlar.,Çizim çalışması.,Çizim çalışması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, bir mekanın detaylarını 2 boyutlu olarak bilgisayar destekli tasaırm programı aracılığı ile çizebilecektir. 1, 13, 14, 16, 4 A, C
Öğrenci, binaların plan, görünüş ve kesitlerini bilgisayar ortamında çizebilecektir. 1, 13, 16, 4, 6 A, D
Öğrenci, bilgisayar ortamında endüstri standartlarına uygun formatta teknik çizim paftası hazırlayabilecektir. 1, 13, 16, 4 A, D
Öğrenci, bilgisayar programında hazırlamış olduğu bir çizim paftasını uygun formatta baskı alarak dağıtıma hazır hale getirebilecektir. 1, 13, 16, 4 A, D
Öğrenci, AutoCad programının kullanım alanlarını kavrayarak, endüstride bilgisayar destekli tasarımın yeri hakkında bilgi sahibi olacaktır. 1, 16, 4 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve Autocad'e giriş.
2 Temel Autocad komutları.
3 Geometrik çizim komutları.
4 Geometrik çizim komutları.
5 Düzenleme İşlemleri.
6 Ölçülendirme Komutları.
7 Görünüş çizimleri.
8 Görünüş çizimleri.
9 İzometrik çizim.
10 Yazdırma komutları.
11 Autocad'de ileri komutlar.
12 Autocad'de ileri komutlar.
13 Çizim çalışması.
14 Çizim çalışması.
Kaynaklar
Ders içi sunumlar, ders notları.
H. K. Sürmen, Autocad 2014-2015/2D Temel ve İleri Seviye, Birsen Yayınevi. H. Gökkaya, K. Alca, M. Altın, Autocad 2015 Çizim-Modelleme, Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
X
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu