Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPI TEKNOLOJİSİ I 3+0 3 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Şennur BAYLAR KIZILKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Şennur BAYLAR KIZILKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yapı ve yapı teknolojisi ile ilişkili kavramları tanıtmak, kullanıcı ve çevre ile ilişkili olarak yapıdan beklenilen performans özelliklerini kavratmak ve bu bağlamda yapı alt sitemleri malzeme ve uygulama detaylarının anlaşılmasına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Taşıyıcı Sistem,Taşıyıcı Sistem Tasarım İlkeleri,Taşıyıcı sistem malzemeleri,Dış Duvar Gövde Tipleri ve Malzemeleri,Dış Duvar Yalıtım ve Kaplama Malzemeleri ve Uygulama Detayları,Döşeme Gövde Tipleri ve Malzemeleri,Dış Duvar Detaylarının Örnekler Üzerinden İncelenmesi,Döşeme Gövde Tipleri ve Malzemeleri,Döşeme Yalıtım ve Kaplama Malzemeleri ve Uygulama Detayları,Döşeme Detaylarının Örnekler Üzerinden İncelenmesi,öğrenci sunumları,öğrenci sunumları,öğrenci sunumları,öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Fiziksel çevre koşullarını ve yapıya olan etkilerini yorumlayabilirler. 1, 10, 12 A
2. Yapıyı oluşturan taşıyıcı sistem, yapı elemanları sistemi, servis sistemleri hakkında fikir yürütebilir. 1, 10, 18, 4 A
3. Yapı malzemelerinin özellikleri ve kullanım alanları tanımlayabilir. 1, 10, 21, 8 A
4. Yapı elemanlarının tiplerini ve özelliklerini analiz edebilirler. 1, 10, 16 A
5. Yapı elemanlarının detay çizimlerini anlayabilir ve yorumlayabilirler. 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Taşıyıcı Sistem
2 Taşıyıcı Sistem Tasarım İlkeleri
3 Taşıyıcı sistem malzemeleri
4 Dış Duvar Gövde Tipleri ve Malzemeleri
5 Dış Duvar Yalıtım ve Kaplama Malzemeleri ve Uygulama Detayları
6 Döşeme Gövde Tipleri ve Malzemeleri
7 Dış Duvar Detaylarının Örnekler Üzerinden İncelenmesi
8 Döşeme Gövde Tipleri ve Malzemeleri
9 Döşeme Yalıtım ve Kaplama Malzemeleri ve Uygulama Detayları
10 Döşeme Detaylarının Örnekler Üzerinden İncelenmesi
11 öğrenci sunumları
12 öğrenci sunumları
13 öğrenci sunumları
14 öğrenci sunumları
Kaynaklar
Ders Sunuları
Aslan, M., “Yapı Teknolojileri 1”, Üçüncü Baskı (2015), Seçkin Yayıncılık. Aslan, M., “Yapı Teknolojileri 2”, Üçüncü Baskı (2015), Seçkin Yayıncılık. Açıkel, D.A., Altın, M., Dorum, A., “Yapı Teknolojisi”, Dördüncü Baskı (2013), Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 8 8
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 85
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu