Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEKANİK VE STATİK 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, yapı elemanlarının tasarımı için gerekli temel hesaplamaların öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Mekaniğin Temelleri,Vektörler ve Vektörlerle İşlemler,Kuvvet Kavramı,Moment Kavramı ve Kuvvet Çifti,Bir Noktada Denge,Bir Noktada Denge,Mesnetler ve Tepki Tipleri,Rijit Cisimlerde Denge (2 Boyut),Rijit Cisimlerde Denge (2 Boyut) Soru Çözümleme,Ağırlık Merkezi,Atalet Momenti,Uygulama Soruları,Sürtünme,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, ölçü birimleri arasında dönüşüm işlemlerini uygulayabilecektir. 1, 14, 15 A
2. Öğrenci, mekanik büyüklükleri SI ölçü biriminde kullanabilecektir. 1, 14, 15 A
3. Öğrenci, kuvvet ve moment kavramlarını ifade edebilecektir. 1, 14, 15 A
4. Öğrenci, kuvvetleri kullanarak gerekli matematiksel hesaplamaları çözümleyebilecektir. 1, 14, 15 A
5. Öğrenci, izostatik kirişlerin mesnet tepkilerini hesaplayabilecektir. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mekaniğin Temelleri
2 Vektörler ve Vektörlerle İşlemler
3 Kuvvet Kavramı
4 Moment Kavramı ve Kuvvet Çifti
5 Bir Noktada Denge
6 Bir Noktada Denge
7 Mesnetler ve Tepki Tipleri
8 Rijit Cisimlerde Denge (2 Boyut)
9 Rijit Cisimlerde Denge (2 Boyut) Soru Çözümleme
10 Ağırlık Merkezi
11 Atalet Momenti
12 Uygulama Soruları
13 Sürtünme
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Ders Sunuları
Omurtag, M. H., “Mühendisler için Mekanik Statik”, Altıncı Baskı (2015), Birsen Yayınevi. Omurtag, M. H., “Mühendisler için Mekanik Statik Çözümlü Problemler”, Altıncı Baskı (2015), Birsen Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu