Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPI STATİĞİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Özge KARABAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, izostatik taşıyıcı sistemlerin statik analizi için gerekli bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; İzostatik Kirişler,İzostatik Kirişler,İzostatik Kirişler,İzostatik Kirişler,İzostatik Düzlem Çerçeveler,İzostatik Düzlem Çerçeveler,İzostatik Düzlem Çerçeveler,İzostatik Düzlem Çerçeveler,İzostatik Düzlem Kafes Sistemler,İzostatik Düzlem Kafes Sistemler,İzostatik Düzlem Kafes Sistemler,Üç Mafsallı Sistemler,Üç Mafsallı Sistemler,Üç Mafsallı Sistemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, dış kuvvet ve iç kuvvet kavramlarını ifade edebilecektir. 1, 14, 15 A
2. Öğrenci, izostatik düzlem kafes sistemlerin çubuk kuvvetlerini hesaplayabilecektir. 1, 14, 15 A
3. Öğrenci, izostatik kirişlerin kesit kuvvetlerini hesaplayabilecektir. 1, 14, 15 A
4. Öğrenci, izostatik kirişlerin kesit kuvvetlerini grafikler üzerinde gösterebilecektir. 1, 14, 15 A
5. Öğrenci, izostatik düzlem çerçevelerin kesit kuvvetlerini hesaplayabilecektir. 1, 14, 15 A
6. Öğrenci, izostatik düzlem çerçevelerin kesit kuvvetlerini grafikler üzerinde gösterebilecektir. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İzostatik Kirişler
2 İzostatik Kirişler
3 İzostatik Kirişler
4 İzostatik Kirişler
5 İzostatik Düzlem Çerçeveler
6 İzostatik Düzlem Çerçeveler
7 İzostatik Düzlem Çerçeveler
8 İzostatik Düzlem Çerçeveler
9 İzostatik Düzlem Kafes Sistemler
10 İzostatik Düzlem Kafes Sistemler
11 İzostatik Düzlem Kafes Sistemler
12 Üç Mafsallı Sistemler
13 Üç Mafsallı Sistemler
14 Üç Mafsallı Sistemler
Kaynaklar
Ders Sunuları
Karaduman, M., “MYO İnşaat Teknikerliği Programları için Yapı Statiği”, Yedinci Baskı (2013), Nobel Akademik Yayıncılık. Can, H., “Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği”, Beşinci Baskı (2008), Birsen Yayınevi. Yorulmaz, M., Özgen, K., “Yapı Statiği”, 1996, Birsen Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu