Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPI MALZEMELERİ I 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersle öğrenciye yapı malzemesi bileşenlerinin öğretilmesi, öğrencinin yapı malzemelerinin kullanımı ve geliştirilmesi hakkkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Terminoloji ,Metaller,Donatılar ve Özellikleri,Polimerler ve Ahşap,Bağlayıcı Maddeler ve Çimento,Bağlayıcı Maddeler ve Çimento,Karma suyu ve Beton Agregaları,Karma suyu ve Beton Agregaları,Taze Betonda Aranan Özellikler,Beton karışım hesapları,Beton karışım hesapları,Rötre, Sertleşmiş Beton Özellikler,Katkı Maddeleri, Beton Üretim İşleri,Özel Betonlar Seramik ve Kagir; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yapı malzemelerini tanıyabilme bilgisini kazanacak
Bir tasarımcı için ihtiyaçlara en iyi cevap verecek malzemeyi seçebilecek
Eldeki malzemeyi en uygun ve en ekonomik şekilde kullanma bilgi ve becerisini kazanabilecek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Terminoloji
2 Metaller
3 Donatılar ve Özellikleri
4 Polimerler ve Ahşap
5 Bağlayıcı Maddeler ve Çimento
6 Bağlayıcı Maddeler ve Çimento
7 Karma suyu ve Beton Agregaları
8 Karma suyu ve Beton Agregaları
9 Taze Betonda Aranan Özellikler
10 Beton karışım hesapları
11 Beton karışım hesapları
12 Rötre, Sertleşmiş Beton Özellikler
13 Katkı Maddeleri, Beton Üretim İşleri
14 Özel Betonlar Seramik ve Kagir
Kaynaklar
Ders Sunuları
Kaşif Onaran Malzeme Bilimi ISBN:9789755400141 Kaşif Onaran Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri ISBN:9789755400273 Osman Şimşek Beton ve Beton Teknolojisi ISBN:9789750218972 Manfred Hegger Adım Adım Yapı Malzemeleri ISBN:9789944757676

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu