Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MALZEME BİLİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye malzeme bilimiyle ilgili temel bilgiler verilerek, öğrencinin mühendislik malzemeleri ve davranışları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Terminoloji, Malzemelerin Sınıflandırılması,Malzemelerin Yapısı, Atomik yapı,Atomik ve İyonik Düzeyler,Atomik ve İyonik Dizilmeler, Düzenlerde Hatalar,Malzemelerde Atom ve İyon Hareketleri,Mekanik Özellikler ve Davranışlar,Mekanik Özellikler ve Davranışlar,Mekanik testler,Metallerin mukavemet arttırıcı işlemleri,Metallerin şekillendirme yöntemleri,Hasar mekanizmaları,Seramik malzemeler ve özellikleri,Polimer malzemeler ve özellikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mühendislik malzemelerini sınıflandırır 1, 14, 2, 3, 4 A
2) Malzemelerde atomlar arası bağlar, atom dizilişleri ve kristalografinin ve bağların malzemelerin özelliklerine etkisini tanımlar. 1, 4 A
3) Temel malzeme özelliklerini ve özelliklere etki eden faktörleri tanımlar. 1, 14, 2 A
4) Malzemelerin mekanik özelliklerine yönelik test yöntemlerini tanımlar ve seçer. 1, 13, 15, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Terminoloji
2 Malzemelerin Sınıflandırılması
3 Malzemelerin Yapısı, Atomik yapı
4 Atomik ve İyonik Düzeyler
5 Atomik ve İyonik Dizilmeler, Düzenlerde Hatalar
6 Malzemelerde Atom ve İyon Hareketleri
7 Mekanik Özellikler ve Davranışlar
8 Mekanik Özellikler ve Davranışlar
9 Mekanik testler
10 Metallerin mukavemet arttırıcı işlemleri
11 Metallerin şekillendirme yöntemleri
12 Hasar mekanizmaları
13 Seramik malzemeler ve özellikleri
14 Polimer malzemeler ve özellikleri
Kaynaklar
Ders Sunuları
William D. Callister "Materials Science and Engineering", Eight Edition ISBN:978-6051334189 Donald R. Askeland "The Science and Engineering of Materials", Sixth Edition ISBN:978-0495668022 Kaşif Onaran Malzeme Bilimi ISBN:9789755400141 Kaşif Onaran Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri ISBN:9789755400273

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
X
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 15 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 117
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu