Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEKNİK RESİM 2+2 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Necla İlknur SEVİNÇ GÖKMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Necla İlknur SEVİNÇ GÖKMEN, Öğr.Gör. Can DURMUŞ, Öğr.Gör. Özge KARABAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel teknik çizim kuralları dahilinde teknik resim çizme becerisini kazanılması ve teknik resim okuma kabiliyetinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Teknik resme giriş ve araçların tanıtımı,Teknik resim araçlarının kullanımı,Teknik yazı, çizgi çeşitleri,Ölçülendirme,İzdüşüm,Görünüş çizimleri,Görünüş çizimleri,Görünüş çizimleri,Kesit çizimleri,Kesit çizimleri,Perspektif çizimi,Perspektif çizimi,Çizim çalışmaları,Çizim çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, ürünlerin/mekanların görünüşlerini ve kesitlerini çizebilir. 1, 14, 4 A, C
Öğrenci, teknik çizimleri ölçülendirebilir. 1, 14, 4 A, C
Öğrenci, teknik çizim sunum paftası hazırlayabilir. 1, 14, 4 A, C
Öğrenci, hazırlanmış olan bir teknik çizim paftasını okuyarak, yorumlayabilecektir. 1, 14, 4 A, C
Öğrenci, görünüşleri verilen bir ürünün perspektifini çizebilir. 1, 14, 4 A, C
Öğrenci, bir ürüne/mekana ait uygulama detaylarını teknik çizimden okuyup, açıklayabilir. 1, 14, 4 A, C
Bu dersin sonunda öğrenci, bir parçanın/mekanın detaylarını 2 boyutlu olarak teknik çizim aracılığı ile görselleştirebilecektir. 1, 14, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Teknik resme giriş ve araçların tanıtımı
2 Teknik resim araçlarının kullanımı
3 Teknik yazı, çizgi çeşitleri
4 Ölçülendirme
5 İzdüşüm
6 Görünüş çizimleri
7 Görünüş çizimleri
8 Görünüş çizimleri
9 Kesit çizimleri
10 Kesit çizimleri
11 Perspektif çizimi
12 Perspektif çizimi
13 Çizim çalışmaları
14 Çizim çalışmaları
Kaynaklar
Sunumlar, ders notları. İ. Z. ŞEN, N. ÖZÇİLİNGİR, 2007, TEKNİK RESİM, TEMEL BİLGİLER, DE-HA YAYINCILIK. U. KURZ, H., WITTEL, 2012, TEKNİK RESİM, NOBEL YAYINLARI.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu