Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programı Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hülya ÖZKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Betül KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; iletişim süreçleri, temel iletişim kavramları, iletişim tarihi, yapısı, fonksiyonları, özellikleri, türleri, iletişim bilimlerinin diğer disiplinler ile ilişkileri, iletişim modelleri ve iletişim etiği konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim ile İlgili Temel Kavramlar,İletişim Sürecinin Özellikleri,İletişim Türleri,İletişimde Engeller,İletişim ve Çatışma,Konuşma ve Dinleme,Kültür ve İletişim,İletişim Modelleri,Yarı yıl Sınavı,Grup İletişimi,Örgütsel İletişim,İkna Edici İletişim,Sözsüz İletişim,Beden Dili; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
2.İletişim süreçlerinin ve araçlarının tarihsel gelişimini bilir.
4.İletişimi etkin bir şekilde kullanır.
13.Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik ilkelerin önemini kavrar.
3. İletişim sürecini ve süreçte yer alan öğelerin özelliklerini ifade eder.
5. İletişim süreci içinde kültürün önemini saptar.
6. Etkili bir konuşma için gerekli olan öğeleri etkin bir biçimde uygular.
7. Tanık oldukları iletişim süreçlerini analiz edebilirler.
8. Kendi iletişim tarzları hakkında farkındalık kazanırlar.
9. Kendi iletişim tarzlarında gerekli değişimi başlatabilirler.
10. Çatışma durumlarında sağlıklı iletişim geliştirme becerisine sahip olurlar.
11. Yaşamın her alanında var olan iletişimin hangi çeşidini kullanacağını değerlendirir.
12. Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim ile İlgili Temel Kavramlar
2 İletişim Sürecinin Özellikleri
3 İletişim Türleri
4 İletişimde Engeller
5 İletişim ve Çatışma
6 Konuşma ve Dinleme
7 Kültür ve İletişim
8 İletişim Modelleri
9 Yarı yıl Sınavı
10 Grup İletişimi
11 Örgütsel İletişim
12 İkna Edici İletişim
13 Sözsüz İletişim
14 Beden Dili
Kaynak
1. Öğrencileri için üniversite web sitesinin ilgili platformlarında yayınlanan ders notları.
2.Güngör, Nazife. İletişime Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2015. 3.Güngör, Nazife. İletişim- Kuramlar- Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2015. 4.Briggs, Asa ve Burke, Peter. Medayanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2011. 5.Baldini, Massimo. İletişim Tarihi. İstanbul: Avcıol Yayınları, 2000. 6.Zıllıoğlu, Merih. İletişim nedir. İstanbul: Cem Yayınevi, 1996. 7.Oskay, Ünsal. İletişimin ABC’si. İstanbul: Alfa Yayınları, 2005 8.Aziz, Aysel. İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2010. 9.Çamdereli, Mete. İletişime Giriş. İstanbul: Dem Yayınları, 2008. 10. AÖF, Genel İletişim Ders Kitabı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
0
Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
0
Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
0
Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
0
Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 20 40
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu