Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAT TARİHİ 2+0 2 2,0
Ders Programı Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; temel odak noktası sanat olan derste sanat tarihini dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır. Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki tüm gelişmeler incelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tarih öncesi çağlarda sanat,Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı,Ortaçağ Avrupa sanatı (Roman ve Gotik),Rönesans sanatı,Barok ve Rokoko sanatları,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm),Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm),Ders kapsamında yapılacak gezi,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Realizm),Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik),Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (Sembolizm ve Art Nouveau),Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları),Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları), Ders kapsamında yapılacak gezi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Öğrencinin ilkçağlardan günümüze sanatı ve sanatın tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlayacak. 1, 14, 2 A, C
2- Sanat tarihinin ele alınan dönemlerine dair bilgileri hatırlayacak. 1, 14, 2 A, C
3- Farklı dönemler ve eserler arasında bağlantı kuracak. 1, 14 A, C
4- Sanat tarihinin dönemlerini, akımlarını, sanatçıları, bir sanat eserinin konu, üslup, malzeme ve teknik özelliklerini tanıyacak. 1, 14 A, C
5- Bir sanat eseri gördüğünde bunu sanat tarihinden örneklerle ilişkilendirerek çözümleyecek. 1, 14 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tarih öncesi çağlarda sanat
2 Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı
3 Ortaçağ Avrupa sanatı (Roman ve Gotik)
4 Rönesans sanatı
5 Barok ve Rokoko sanatları
6 Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm)
7 Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm)
8 Ders kapsamında yapılacak gezi
9 Aydınlanma sonrası sanat akımları (Realizm)
10 Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik)
11 Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (Sembolizm ve Art Nouveau)
12 Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları)
13 Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları)
14 Ders kapsamında yapılacak gezi
Kaynak
Ders notları derste verilecektir.
E. H. Gombrich;Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2002. M. Hollingsworth; Dünya Sanat Tarihi, 2009. Honour H.,Fleming J.; A World History of Art, 1999. Roth, Leland M.; Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, 2002.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
0
Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
0
Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
0
Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
0
Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 13 13
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 52
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu