Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPI METRAJI VE MALİYETİ 3+0 3 3,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Bengü YOĞURTÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, inşaat projesi ve uygulama sonucunda olan imalat üzerinden metraj ve keşif aşamaları için gerekli bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı ve Amacının Açıklanması, Başarı Koşullarının Açıklanması,İnşaat Projelerişnde Kullanılan Terminoloji ve Proje Tipleri,Metraj Hesapları ve Uygulamaları,Metraj Hesapları ve Uygulamaları,Birim Fiyatlar, Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Analizleri,Özel Fiyat Analizleri, Elemanları ve Özel Fiyat Gereksinim Nedenleri,Yapı Metraj Cetvelinin Düzenlenmesi,Keşif Hesapları ve Uygulamaları,Proje Çalışması,Fiyat Farkı ve Uygulaması, İhzarat ve İhzarat Bedeli Ödenecek Durumlar,Teklif Fiyatı ve Teklif Dosyası Oluşturma, Hakediş Hazırlamanın Genel Kuralları ve Hakediş Düzenlenmesi,Ataşman Defteri, Yeşil Defter ve Hakediş Raporunun Düzenlenmesi,Geçici Kabul ve Kesin Kabul İşlemleri,Örnek çalışmaların incelenmesi ve Uygulama Alıştırmaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 16, 2 A, C
Birim fiyat türlerini ve birim fiyat hesaplarını yapabilecektir. 1, 10 A, C
Yeni yapı yapılırken kullanılan ihale tipleriyle, inşaat projelerinde kullanılan ihale tiplerini ayırt edebilecektir. 1, 10 A, C
Geçici ve kesin kabul işlemlerini, eksik veya kusurlu durumlarda yapılması gerekenleri bilecektir. 1, 16 A, C
Metraj ve keşif kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 16 A, C
Yeşil defter ve ataşman defteri bilgilerini kullanarak elde veya bir hakediş programında, bir projeye ait hakedişleri düzenleyebilecektir. 1, 16 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı ve Amacının Açıklanması, Başarı Koşullarının Açıklanması
2 İnşaat Projelerişnde Kullanılan Terminoloji ve Proje Tipleri
3 Metraj Hesapları ve Uygulamaları
4 Metraj Hesapları ve Uygulamaları
5 Birim Fiyatlar, Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Analizleri
6 Özel Fiyat Analizleri, Elemanları ve Özel Fiyat Gereksinim Nedenleri
7 Yapı Metraj Cetvelinin Düzenlenmesi
8 Keşif Hesapları ve Uygulamaları
9 Proje Çalışması
10 Fiyat Farkı ve Uygulaması, İhzarat ve İhzarat Bedeli Ödenecek Durumlar
11 Teklif Fiyatı ve Teklif Dosyası Oluşturma, Hakediş Hazırlamanın Genel Kuralları ve Hakediş Düzenlenmesi
12 Ataşman Defteri, Yeşil Defter ve Hakediş Raporunun Düzenlenmesi
13 Geçici Kabul ve Kesin Kabul İşlemleri
14 Örnek çalışmaların incelenmesi ve Uygulama Alıştırmaları
Kaynak
Mazlum Birecikli, Yapı Metrajı Ve Maliyeti, Birsen Yayınevi, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
0
Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
0
Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
0
Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
0
Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 18 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu