Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL STRÜKTÜR 2+1 2,5 3,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Şennur BAYLAR KIZILKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Özge KARABAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Kuvvet ve moment (Bileşke kuvvet, kuvvetin momenti, kuvvetin bir noktaya taşınması, kuvvetler sisteminin indirgenmesi) 2 Strüktürün temelleri kısa tekrar (Rijit cisimlerin dengesi: Düzlemde denge, serbest cisim diyagramı, bağ çeşitleri, mesnetleme) 3 İç kuvvetler ve kesit tesirlerine giriş 1: normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti. (Ağırlık merkezi, Alan ve eğrilerin, birleşik sistemlerin, üç boyutlu cisimlerin ağırlık merkezleri, Pappus-Guldınus Teoremi) 4 İç kuvvetler ve kesit tesirlerine giriş 2. (Taşıyıcı sistemler, Rijitlik koşulu, kafes sistemler) 5 Kafes sistemler truss 1, (Sürtünme: Sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı, sürtünmeli yataklar, kayış sürtünmesi) 6 Kafes sistemler truss 2 (Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları: Hooke Kanunu, elastisite modülü) 7 Mukavemete giriş ve temel kavramlar iç kuvvet, gerilme (Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları: poisson oranı, kayma modülü, kırılma varsayımları) 8 Ara Sınav 9 Mukavemete giriş ve temel kavramlar: hook yasası , şekil değiştirme (Tek eksenli gerilme, iki eksenli gerilme, asal gerilmeler) 10 Basit mukavemet halleri 1 eksenel kuvvet, burkulma (Kesit tesirleri: Normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti, burulma momenti, kesit tesirleri diyagramları) 11 Basit mukavemet halleri 2 kesme kuvveti (Basit Kesme, Alan Atalet momentleri: Atalet yarıçapı, eksen takımının kaydırılması, eksen takımının döndürülmesi) 12 Basit mukavemet halleri 3 burulma ve eğilme momenti (Burulma: Kayma gerilmesi, kesit dönmesi) 13 Uzay Kafes Sistem, Dünyadan Örnekler (Eğilme: Basit eğilme, kesmeli eğilme) 14 Uzay Kafes Sistem, Dünyadan Örnekler (Elastik stabilite: Elastik çubukların burkulması, burkulma boyu, emniyet katsayısı) ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kuvvet ve moment (Bileşke kuvvet, kuvvetin momenti, kuvvetin bir noktaya taşınması, kuvvetler sisteminin indirgenmesi) 2 Strüktürün temelleri kısa tekrar (Rijit cisimlerin dengesi: Düzlemde denge, serbest cisim diyagramı, bağ çeşitleri, mesnetleme) 3 İç kuvvetler ve kesit tesirlerine giriş 1: normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti. (Ağırlık merkezi, Alan ve eğrilerin, birleşik sistemlerin, üç boyutlu cisimlerin ağırlık merkezleri, Pappus-Guldınus Teoremi) 4 İç kuvvetler ve kesit tesirlerine giriş 2. (Taşıyıcı sistemler, Rijitlik koşulu, kafes sistemler) 5 Kafes sistemler truss 1, (Sürtünme: Sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı, sürtünmeli yataklar, kayış sürtünmesi) 6 Kafes sistemler truss 2 (Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları: Hooke Kanunu, elastisite modülü) 7 Mukavemete giriş ve temel kavramlar iç kuvvet, gerilme (Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları: poisson oranı, kayma modülü, kırılma varsayımları) 8 Ara Sınav 9 Mukavemete giriş ve temel kavramlar: hook yasası , şekil değiştirme (Tek eksenli gerilme, iki eksenli gerilme, asal gerilmeler) 10 Basit mukavemet halleri 1 eksenel kuvvet, burkulma (Kesit tesirleri: Normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti, burulma momenti, kesit tesirleri diyagramları) 11 Basit mukavemet halleri 2 kesme kuvveti (Basit Kesme, Alan Atalet momentleri: Atalet yarıçapı, eksen takımının kaydırılması, eksen takımının döndürülmesi) 12 Basit mukavemet halleri 3 burulma ve eğilme momenti (Burulma: Kayma gerilmesi, kesit dönmesi) 13 Uzay Kafes Sistem, Dünyadan Örnekler (Eğilme: Basit eğilme, kesmeli eğilme) 14 Uzay Kafes Sistem, Dünyadan Örnekler (Elastik stabilite: Elastik çubukların burkulması, burkulma boyu, emniyet katsayısı)
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
0
Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
0
Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
0
Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
0
Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu