Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENT VE MEKAN 2+0 2 5,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, kentlerin gelişimini tanımlayarak, günümüz mekan değişimlerini sorgulayıp yorumlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı,Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları,Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları,Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi,Yerelleşme ve Küreselleşme,Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi,Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine,Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi,Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri,Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi,Suç ve Mekan,Mekânın Gündelik Hayata Etkileri,Dünya Örnekleri Karşılaştırması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentsel mekan alanında temel bilgiler edinerek, sebep ve sonuçları tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
1.1. Kentlerin doğuşundan günümüze tarihsel süreci yorumlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
1.2. Yerelleşme ve küreselleşme kavramlarını tanımlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
2. Konut politikalarında kentsel dönüşüm olgusunun önemini açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
2.1. Kentsel dönüşümün, insan üzerindeki etkilerini tanımlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
2.2. Kentsel dönüşümün, konut değişimi üzerindeki etkilerini tanımlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
3. Mekan, kent, insan, göç ve suç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilecektir. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
3.1. Kentsel suç kavramının gündelik hayat ile ilişkisini açıklar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
3.2. Göç ile insan hayatındaki değişiklikleri açıklar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı
2 Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları
3 Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları
4 Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi
5 Yerelleşme ve Küreselleşme
6 Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi
7 Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine
8 Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
9 Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi
10 Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri
11 Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi
12 Suç ve Mekan
13 Mekânın Gündelik Hayata Etkileri
14 Dünya Örnekleri Karşılaştırması
Kaynak
Ders notu verilecektir.
Bozlağan, Recep - Yılmaz, Nail - Yılmaz, Müslüm, "İstanbul, Mekan ve İnsan", Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul, 2012. Tekeli, İlhan, "Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014. Taşçı, Hasan - Nebati, Nurettin, "Şehir Üzerine Düşünceler I", Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2014. Türkün, Asuman, "Mülk, Mahal, İnsan", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
0
Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
0
Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
0
Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
0
Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 16 96
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 13 13
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu