Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEKRETERLİK BİLGİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nihal KALAYCI OFLAZ
Dersi Verenler Mustafa ÇİTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste sekreterlik mesleğinin bir bütün olarak incelenmesi ve temel sekreterlik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması.,2.Sekreter ve sekreterlik mesleği,3.Sekreterlik türleri,4.Sekreterin mesleki özellikleri,5.Sekreterlik becerileri,6.Telefonun etkin kullanımı,7.Sekreterin kişisel ve kurumsal imaj yönetimi,8.Sekreterlik ve büro yönetimi,9.Sekreterlik ve toplantı organizasyonu,10.Sekreterlik ve yazışma kuralları,11.Sekreterin örgütsel verimliliği ve etkinliği,12.Örnek olay incelemesi,13.Örnek olay incelemesi,14.Örnek olay incelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sekreter ve sekreterlik mesleği hakkında temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
1.1.Sekreter kavramını açıklar. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
1.2.Sekreterlik mesleğine çağdaş yaklaşımları tartışır. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
1.3.Sekreterin temel sorumluluk alanlarını ifade eder. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
2.Sekreterlik ve büro yönetimi arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
2.1.Sekreterin büro hizmetlerini ifade eder. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
3.Sekreterlik mesleğinin özelliklerini ifade edebilecektir. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
3.1.Sekreterlik mesleğinin özelliklerini ve temel ilkelerini açıklar. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
3.2.Türkiye’de ve dünyada sekreterlik uygulamalarını yorumlar. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
3.3. Sekreterlik eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması.
2 2.Sekreter ve sekreterlik mesleği
3 3.Sekreterlik türleri
4 4.Sekreterin mesleki özellikleri
5 5.Sekreterlik becerileri
6 6.Telefonun etkin kullanımı
7 7.Sekreterin kişisel ve kurumsal imaj yönetimi
8 8.Sekreterlik ve büro yönetimi
9 9.Sekreterlik ve toplantı organizasyonu
10 10.Sekreterlik ve yazışma kuralları
11 11.Sekreterin örgütsel verimliliği ve etkinliği
12 12.Örnek olay incelemesi
13 13.Örnek olay incelemesi
14 14.Örnek olay incelemesi
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları.
Yrd.Doç.Dr. Hasan Tutar, Sekreterlik Bilgisi, Seçkin Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 3 10 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 9 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 11 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu