Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarıdır. Bu derste insan anlaşılmaya ve davranışları yordamaya çalışılmakta ve onu pozitif yönlendirmenin yolları öğretilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojide Temel Yaklaşımlar,Algı ve Tutum, Atıf,Öğrenme,Duygular,Kişilik ve Benlik,İhtiyaçlar ve Motivasyon,Gruplar,Kültür,İnanç ve Değerler,İletişim,Çatışma,Stres,Davranış bilimlerinde güncel yaklaşımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlayabilir. 1, 10 A
2. İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklayabilir. 1, 10 A
3. Duyguların anlaşılması ve kontrol edilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12, 3 A
4. Öğrenme ve davranış değişikliği sürecini anlatabilir. 1, 10 A
5. Motivasyon kaynaklarını saptayabilir. 1, 10 A
6. Toplumun insan davranışına etkisini açıklayabilir. 1 A
6.1. Kültürel farklılıkları ayırt edebilir. 1, 2 A
6.2. Kültür ve davranış ilişkisini gösterebilir. 1, 12 A
6.3. Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırabilir. 1 A
7. Kişiler arası ilişkileri etkileyen durumları saptayabilecektir. 1, 10 A
7.1. Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder. 1, 10 A
7.2. Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder. 1, 12 A, C
7.3. Kişiler arası farklılıkları açıklar. 1, 12 A
7.4 Stres unsurlarını ayırt etme ve onlarla mücadele etme konusunda bilgi sahibi olur. 1, 12, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojide Temel Yaklaşımlar
2 Algı ve Tutum
3 Atıf
4 Öğrenme
5 Duygular
6 Kişilik ve Benlik
7 İhtiyaçlar ve Motivasyon
8 Gruplar
9 Kültür
10 İnanç ve Değerler
11 İletişim
12 Çatışma
13 Stres
14 Davranış bilimlerinde güncel yaklaşımlar
Kaynaklar
Derste kullanıan sunumlar
Stephan Robbins, Timothy A. Judge , İnci Erdem, Örgütsel Davranış, Nobel Yayıncılık Davranış Bilimleri, Salih Güney, Nobel Yayıncılık Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Rana Özen Kutanis, Sakarya Kitabevi Yay., 2014, 6. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 41 41
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu