Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Banu ZORLUTUNA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sesini, nefesini, beden dilini doğru kullanabilen, Türkçe’ye hakim, kelime dağarcığı zengin, okuduğu metni değerlendirebilen, söz söyleme sanatını bilen öğrenciler yetiştirmek. Bireyin soysal yaşamda kendini ifade edebilmesini, duygularını ve çalışmalarını aktarabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Diksiyon, Fonetik Kavramları,Gevşeme, Konsantrasyon,Soluk Alıp Verme, Ses Kullanma,Türkçe Dilbilgisi Kuralları,Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları,Konuşma Kusurlarının Üstesinden Gelme,Beden dilinin şifreleri,Beden Dili Alıştırmaları,Stresle Başa Çıkma,Doğaçlama Çalışmaları,Şiir Okuma,Duygu Aktarımı, Öykü Seslendirme, öyküler üzerinde fikir alıştırmaları,Diyalog Geliştirme,Kendini Değerlendirme Anketleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Türkçe dilbilgisi kurallarına hakim olur. Kelime haznesini genişletir. 1, 12, 5, 7, 8 A
2. Sesini ve beden dilini doğru kullanır.. Sunum için fonetiğin verilerini kullanarak, diksiyona hakim olma konusunda yetkinlik kazanır. 1, 12, 5, 7, 8 A
3. İletişim becerisi kazanır. Kendini rahatlıkla ifade edebilir. 1, 12, 5, 7, 8 A
4. Topluluk karşısında konuşma yaparken kendine güvenir.. Doğru jest, mimik, sözcükleri seçer. Tonlama, vurgu ve durakları yerinde kullanır… 1, 2, 5, 7, 9 A
5. Hedef kitlesini tanır. İkili görüşmelerde, müzakerelerde ve toplantılarda nasıl davranılması gerektiğini bilir 1, 12, 5, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diksiyon, Fonetik Kavramları
2 Gevşeme, Konsantrasyon
3 Soluk Alıp Verme, Ses Kullanma
4 Türkçe Dilbilgisi Kuralları
5 Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları
6 Konuşma Kusurlarının Üstesinden Gelme
7 Beden dilinin şifreleri
8 Beden Dili Alıştırmaları
9 Stresle Başa Çıkma
10 Doğaçlama Çalışmaları
11 Şiir Okuma
12 Duygu Aktarımı, Öykü Seslendirme, öyküler üzerinde fikir alıştırmaları
13 Diyalog Geliştirme
14 Kendini Değerlendirme Anketleri
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
1. Konuşma Eğitimi: Suat Taşer 2. Söz ve Diksiyon Sanatı : Nüzhet Şenbay 3- Söz Söyleme Sanatı : Prof Herbert N. Casson 4- İletişime Giriş: Prof Dr. Aysel Aziz 5- Metinler Üzerinde Alıştırmalar 6- Radyo Televizyon Haber Metinleri 7- Şiir ve hikaye metinleri 8) Türk ve Dünya Edebiyatından piyesler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 6 24
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu