Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEBLİGAT HUKUKU 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mustafa TIRTIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tebligat hukukunun genel esaslarının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi, Temel Yargısal Hak ve Güvenceler İle İlişkisi,Tebligata İlişkin Mevzuat ve Uygulama Alanı,,Adli Tebligat,Tebligatı Yapacak Makam,Tebligat Usulü, Tebligat Zamanı,Vekile Tebliğ,Tüzel Kişilere Tebligat,Tebligat Engelleri, Adres Değişikliği ve Tebligat İlişkisi,İlanen Tebligat,Usulsüz Tebligat,Teknolojik Gelişmelerin Tebligat İmkanlarına ve Tebligat Hukukuna Yansımaları,Yurtdışına Tebligat,Tebligata İlişkin Milletlerarası Anlaşmalar,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 12, 2 A
1.1.Tebligat kavramını anlatır. 1, 12, 2 A
1.3.Tebligat prosedürünü özetler. 1, 12, 2 A
2.1.Tebligata ilişkin mevzuatı tanır. 1, 12, 2 A
1. Tebligat kavramı ve tebligatın önemini tanıyabilecektir. 1, 12, 2 A
1.2. Tebligat prosedürünü anlatır. 1, 12, 2 A
2. Tebligata İlişkin mevzuatı saptayabilecektir. 1, 12, 2 A
2.2. Tebligata ilişkin mevzuatı hatırlar. 1, 12, 2 A
2.3. Tebligata ilişkin mevzuatı anlatır. 1, 12, 2 A
3. Usulsüz tebligatı açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
3.1. Usulsüz tebligatı tanır. 1, 12, 2 A
3.2. Usulsüz tebligatı saptar. 1, 12, 2 A
3.3. Usulsüz tebligatı analiz eder. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi, Temel Yargısal Hak ve Güvenceler İle İlişkisi
2 Tebligata İlişkin Mevzuat ve Uygulama Alanı,
3 Adli Tebligat
4 Tebligatı Yapacak Makam
5 Tebligat Usulü, Tebligat Zamanı
6 Vekile Tebliğ
7 Tüzel Kişilere Tebligat
8 Tebligat Engelleri, Adres Değişikliği ve Tebligat İlişkisi
9 İlanen Tebligat
10 Usulsüz Tebligat
11 Teknolojik Gelişmelerin Tebligat İmkanlarına ve Tebligat Hukukuna Yansımaları
12 Yurtdışına Tebligat
13 Tebligata İlişkin Milletlerarası Anlaşmalar
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Recep Akcan/ Hakan Albayrak, Tebligat Hukuku, Ankara 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 104
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu