Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Meral DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye dosyalama ve arşivleme yapma, oluşturma yeterliliğini vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1)Öğrencilerle tanışma, dersin amacı ve ders planının anlatımı,2)Bilgi ve belge yönetiminin önemi, Dosyalamada Kavramlar,3)Evrak Yönetimi, evrak ve evrak kayıt işlemleri,4)Gelen ve giden evrak defterleri ve zimmet defterleri,5)Dosyalama hazırlığı, dosya yönetimi ve dosyaların oluşması,6)Evrak ve dosyalanacak diğer belgeler,7)Dosyalama sistemleri,8)Dosyalama süreci ve aşamaları,9)Dosyalama süreci ve aşamaları,10)Arşiv, arşivleme, arşiv yönetimi,11)Arşiv yönetimi ve arşiv türleri,12)Arşiv ve Arşivleme teknikleri,13)Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ve Ofis otomasyonu,14)Genel Tekrar ve değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Dosyalamada kullanılan sistemleri gösterebilecektir.
1.1. Alfebetik dosyalama sistemini tanır.
1.2. Numaralı dosyalama sistemini tanır.
1.3. Konu adlarına göre dosyalama sitemini tanır.
1.4. Coğrafi bölgelere göre dosyalama sitemini tanır.
1.5. Kronolojik düzene göre dosyalama sitemini tanır.
1.6. Karma dosyalama sitemini tanır.
2. Dosyalamada kullanılan belge türlerini gösterebilecektir.
2.1. Kayıt tutma ve belge türlerini açıklar.
2.2. Yazılı, basılı, manyetik ortama kayıtlı belgeleri açıklar.
2.3. Resmi, ticari, gizli ve kıymetli belgeleri açıklar.
3. Dosyalama ve arşivleme takibini tanıyabilecektir.
3.1. Dosyalama ve arşivleme arasındaki ilişkiyi açıklar.
3.2. Büro içerisinde evrak yönetimini tanır.
3.3. Kurum içi ve kurum dışı belge akışını tanır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1)Öğrencilerle tanışma, dersin amacı ve ders planının anlatımı
2 2)Bilgi ve belge yönetiminin önemi, Dosyalamada Kavramlar
3 3)Evrak Yönetimi, evrak ve evrak kayıt işlemleri
4 4)Gelen ve giden evrak defterleri ve zimmet defterleri
5 5)Dosyalama hazırlığı, dosya yönetimi ve dosyaların oluşması
6 6)Evrak ve dosyalanacak diğer belgeler
7 7)Dosyalama sistemleri
8 8)Dosyalama süreci ve aşamaları
9 9)Dosyalama süreci ve aşamaları
10 10)Arşiv, arşivleme, arşiv yönetimi
11 11)Arşiv yönetimi ve arşiv türleri
12 12)Arşiv ve Arşivleme teknikleri
13 13)Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ve Ofis otomasyonu
14 14)Genel Tekrar ve değerlendirme
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Büro Yönetiminde dosyalama teknikleri ve dokümantasyon/Şule Yılmaz, Hayat Yayınları, 2. bs. 2006, İstanbul Dosya ve Arşiv Yönetimi/Mehmet Altınöz, Nobel Yayınevi, 5. bs. 2012, İstanbul Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri/Yücel İslam, Seçkin Kitabevi, 3. bs. 2011, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu