Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Olga UNTİLA KAPLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Olga UNTİLA KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye, kriz ve stres yönetimi kavramlarının olumlu ve olumsuz taraflarını ayırt etme, krizi çözme stratejileri ortaya koyma, stresle mücadele teknikleri kullanma ve hukuk bürosu yönetiminde stresle başa çıkma yolları kolayca bulabilme yeterlikleri kazandırmak amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kriz Yönetimi,Kriz Kavramı,Kriz Yönetimi Stratejileri ve Modelleri,Kriz ve İşletme Yönetimi,Kriz İletişimi,Kriz İletişimi ve Halkla İlişkiler,Ara Sınav,Stres Yönetimi,Olumlu ve Olumsuz Stresler,İş Stresi,Stresin Ortaya Çıkardığı Problemler,Stresle Başa Çıkma Yolları,Stresle Mücadele Teknikleri,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kendi stresini yönetmede teknikler kullanma becerileri; Stresle ilgili durumlara ve hukuk bürosu yönetiminde karar verme yetisi ile krizi ve stresi yönetebilme becerileri.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kriz Yönetimi
2 Kriz Kavramı
3 Kriz Yönetimi Stratejileri ve Modelleri
4 Kriz ve İşletme Yönetimi
5 Kriz İletişimi
6 Kriz İletişimi ve Halkla İlişkiler
7 Ara Sınav
8 Stres Yönetimi
9 Olumlu ve Olumsuz Stresler
10 İş Stresi
11 Stresin Ortaya Çıkardığı Problemler
12 Stresle Başa Çıkma Yolları
13 Stresle Mücadele Teknikleri
14 Genel Sınav
Kaynaklar
Öğretim üyesine ait ders notları
1] Mine Şimşek Narbay. Kriz İletişimi. Nobel: Ankara, 2006. [2] Zuhal Baltaş, Stres ve Başaçıkma Yolları. 32. Basım. Remzi Kitabevi: İstanbul, 2013. [3]. Zuhal Baltaş, Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu