Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet Saim AŞCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hakan ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, insan kaynaklarının ana fonksiyonlarını uluslararası ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemekte ve organizasyon içindeki stratejik rolünü analiz etmektedir. Dersin sonunda, öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi'nin anahtar noktalarını, yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları ve insan kaynakları departmanının firmadaki yerini ve fonksiyonlarını öğrenmiş olmaktadırlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve dersten beklentilerin belirlenmesi,, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi,Personel Bulma ve Seçme,Oryantasyon, Personel Eğitimi,Performans Değerlemesi, İK ve Disiplin Uygulamaları,İş Yaşamınını Düzenleyen Temel Parametreler /İş İlişkisinin Kurulması,İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Zaman Bakımımdan Düzenlenmesi,İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Zaman Bakımımdan Düzenlenmesi,İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları,İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları,Çalışma İlişkileri / Toplu İş İlişkileri,Genel Tekrar,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yeni organizasyon yapıları oluşturabilecekler ya da mevcut olanları iyileştirmeyi sağlayabileceklerdir. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
İşe alım sürecinde başarılı iş görüşmeleri yapabileceklerdir. 1, 12, 15, 2 A, C
Etkin yönetici olarak, çeşitli İK araç ve yaklaşımlarını kullanabileceklerdir. 1, 12, 15, 2 A, C
Performans hedefleri belirleyip, bunları takip etmek ve değerlendirmek becerilerini geliştirceklerdir. İnsan kaynakları uygulamalarına ve iş yasasına ilişkin farkındalıkları olacaktır; örneğin, ücret ve ek menfaatler sistemi, yedekleme sistemi, çalışma hayatında kritik yasal mevzuat gibi 1, 12, 15, 2 A, C
İnsan kaynakları uygulamalarına ve iş yasasına ilişkin farkındalıkları olacaktır; örneğin, ücret ve ek menfaatler sistemi, yedekleme sistemi, çalışma hayatında kritik yasal mevzuat gibi 1, 12, 15, 2 A, C
Yönetici olarak çalışanları motive etmek için gerekli araç ve yaklaşımları öğreneceklerdir. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersten beklentilerin belirlenmesi,
2 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
3 Personel Bulma ve Seçme
4 Oryantasyon
5 Personel Eğitimi
6 Performans Değerlemesi
7 İK ve Disiplin Uygulamaları
8 İş Yaşamınını Düzenleyen Temel Parametreler /İş İlişkisinin Kurulması
9 İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Zaman Bakımımdan Düzenlenmesi
10 İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Zaman Bakımımdan Düzenlenmesi
11 İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları
12 İş Yaşamını Düzenleyen Temel Parametreler / İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları
13 Çalışma İlişkileri / Toplu İş İlişkileri
14 Genel Tekrar
15
Kaynaklar
Sunumlar Mebis'e yüklenmektedir.
İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı Prof. Dr. Neslihan OKAKIN - Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 12 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu