Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Avukatlık ve noterlik mesleğinin özellikleri, meslek sahiplerinin hak ve yetkileri, ilgili meslek kuruluşlarının oluşumu ve görevleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel Bilgiler,Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları,Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşler,Avukatlık Stajı,Avukatın Hak ve Görevleri,Avukatın Hak ve Görevleri,Avukatlık Sözleşmesi,Avukatın Disiplin Sorumluluğu,Baroların Kuruluş ve Nitelikleri ve TBB,Noterliğin Tanımı, Niteliği ve Hukuktaki Yeri,Noterlik ve Mesleki Organizasyonu,Noter İşlemleri,Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri,Noterlerin Denetimi ve Sorumlulukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 15, 18 A, B
1.1.Avukatlık ve noterlik mesleğinin özelliklerini tanımlar. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
1.2.Avukatlık ve noterlik mesleğinin hak ve yetkilerini açıklar. 1, 10, 14, 18, 2 A, B
1.3.Avukatlık ve noterlik mesleğinin özelliklerini özetler. 1, 10, 14, 18, 2 A, B
2.1.İlgili meslek kuruluşlarını tespit eder. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
2.2.İlgili meslek kuruluşlarını tanımlar. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
2.3.İlgili meslek kuruluşlarını hatırlar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2 A, B
3.1.Avukatlık ve noterlik mesleğinin yargılama mercilerine sağladığı katkıları tanır. 1, 10, 12, 14, 2 A, B
3.2.Avukatlık ve noterlik mesleğinin yargılama mercilerine sağladığı katkıları hatırlar. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
3.3.Avukatlık ve noterlik mesleğinin yargılama mercilerine sağladığı katkıları özetler. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
1. Avukatlık ve noterlik mesleğinin özelliklerini, hak ve yetkilerini saptayabilecektir. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
2. İlgili meslek kuruluşlarını tanıyabilecektir. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
3. Avukatlık ve noterlik mesleğinin yargılama mercilerine sağladığı katkıları belirleyebilecektir. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel Bilgiler
2 Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları
3 Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşler
4 Avukatlık Stajı
5 Avukatın Hak ve Görevleri
6 Avukatın Hak ve Görevleri
7 Avukatlık Sözleşmesi
8 Avukatın Disiplin Sorumluluğu
9 Baroların Kuruluş ve Nitelikleri ve TBB
10 Noterliğin Tanımı, Niteliği ve Hukuktaki Yeri
11 Noterlik ve Mesleki Organizasyonu
12 Noter İşlemleri
13 Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri
14 Noterlerin Denetimi ve Sorumlulukları
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
1- Süha Tanrıver, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler, Ankara 2011. 2- Refik Korkusuz, Avukatlık Hukukuna Giriş, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 4 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 8 32
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 3 6 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu