Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAMU HUKUKU BİLGİSİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Modern devletin unsurlarını ve Anayasal siyasi kurumların, tarihsel, teorik ve hukuki yönden gelişimini araştırmak ve tartışmak. Modern devletin amacı olan insan hakları ve demokrasi ilkelerinin teorik-hukuki köklerinin analizi ile günümüze etkilerini kavramak.
Dersin İçeriği Bu ders; Devlet Öncesi Toplumlar ve Devletin Kökenleri Üzerine Tartışmalar,İdeolojik, sınıflı devlet ve Platon,Kurumsallaşmış Anayasa ve Aristoteles,Orta Çağ’da Özgürlük Anlayışı, Hukuk ve Feodal Doku,Modern Devletin Doğuşu, J.Bodin, T.Hobbes, J.Locke, Montesquieu, J.J.Rousseau,Doğal Haklar Yaklaşımı ve 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi/ Hukuksal ve Siyasal Etkileri,Birleşik Krallık ve Amerika'da Haklar ve Özgürlükler Alanındaki Gelişmeler ve Temel Tarihsel Belgeler.,19.yy. Osmanlı İmparatorluğunda Hukuksal-Siyasal Dönüşüm Dinamikleri ve İnsan Haklarına Yaklaşım,1948 BM Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, İçeriği ve Anayasal Kurumlara Etkileri,Bir Uluslarüstü Bölgesel Yapılanma Örneği ve AİHS (Hazırlanışı, siyasal menşei, amaçları),Küreselleşme Olgusunun Modern Devlet Üzerine Etkileri ve İnsan Haklarına İlişkin Yaklaşımlar,Postmodern Devlet ve Yeni Bir Adalet Arayışı,1921 ve 1924 Anayasalarında Yönetim ve Yapı,1961 ve 1982 Anayasalarında Yönetim ve Yapı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A
1. Siyasal iktidar kavramını sorgulayabilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
1.1. Toplumsal-hukuki düzen ve siyasal otorite arasındaki meşruiyet ilişkisini çözümler.
1.2. Siyasal-hukuki kavramların analizini yapar.
1.3. Devletin genel teorisini tartışır.
2. Temel hukuki-siyasi kavramları, yazılı ve sözlü olarak doğru biçimde kullanabilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
2.1. Tarih içinde adından söz ettirmiş önemli düşünürleri tanır.
2.2. Tarih içinde adından söz ettirmiş önemli ideolojileri tanır.
2.3. Günümüzde egemen olan düşünce sistemlerini tanır.
3. Günümüzün egemen ideolojik yapısını eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
3.1. Modern devlet teorisini tartışır.
3.2. İnsan hakları teorisini tartışır.
3.3. Küreselleşme olgusunu sorgular.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Devlet Öncesi Toplumlar ve Devletin Kökenleri Üzerine Tartışmalar
2 İdeolojik, sınıflı devlet ve Platon
3 Kurumsallaşmış Anayasa ve Aristoteles
4 Orta Çağ’da Özgürlük Anlayışı, Hukuk ve Feodal Doku
5 Modern Devletin Doğuşu, J.Bodin, T.Hobbes, J.Locke, Montesquieu, J.J.Rousseau
6 Doğal Haklar Yaklaşımı ve 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi/ Hukuksal ve Siyasal Etkileri
7 Birleşik Krallık ve Amerika'da Haklar ve Özgürlükler Alanındaki Gelişmeler ve Temel Tarihsel Belgeler.
8 19.yy. Osmanlı İmparatorluğunda Hukuksal-Siyasal Dönüşüm Dinamikleri ve İnsan Haklarına Yaklaşım
9 1948 BM Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, İçeriği ve Anayasal Kurumlara Etkileri
10 Bir Uluslarüstü Bölgesel Yapılanma Örneği ve AİHS (Hazırlanışı, siyasal menşei, amaçları)
11 Küreselleşme Olgusunun Modern Devlet Üzerine Etkileri ve İnsan Haklarına İlişkin Yaklaşımlar
12 Postmodern Devlet ve Yeni Bir Adalet Arayışı
13 1921 ve 1924 Anayasalarında Yönetim ve Yapı
14 1961 ve 1982 Anayasalarında Yönetim ve Yapı
Kaynaklar
Herhangi bir ders notu verilmeyecektir.
Mehmet Akad-Bihterin Vural Dinçkol; Genel Kamu Hukuku, Der Y., İstanbul;İlhan Akın; Kamu Hukuku, Üçdal Y., İstanbul;Alaeddin Şenel; Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Y., Ankara,1995;

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu