Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLAVYE KULLANIMI II 4+0 4 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Standart Türkçe F klavye kullanarak, ekrana ve klavyeye bakmadan hatasız hızlı yazmayı öğrenmek. Latin alfabesi kullanan tüm dillerde de aynı yazma hızı ve hatasız yazma becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Türkçe karakterler tekrar / Klavyede q harfi,Türkçe karakterler tekrar / Klavyede w harfi,Türkçe karakterler tekrar / Klavyede x harfi, Tüm tuşlar genel tekrar,Tüm tuşlar Türkçe, İngilizce metinlerle genel tekrar,http://www.m5bilisim.com/on-parmak/fklavyedersleri/ uygulamaları,http://www.m5bilisim.com/on-parmak/fklavyedersleri/ uygulamaları,Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları / Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları,Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları,Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları,Üst sıra sayı tuşları ve 3. karakterler/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları, Üst sıra sayı tuşları ve 3. karakterler/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları,Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları,Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 13, 14, 4, 6 E
1. Gündelik yaşamında kullanma sıklığına göre standart Türkçe F klavyeyi hızlı ve hatasız kullanabilecektir.
2. F klavye kullanırken ekrana ve klavyeye bakmadan yazabilecektir.
3. Kullanım sıklığıyla paralel olarak yazma hızı artacak, hata oranı azalacaktı.
4. Latin alfabesi kullanan diğer dillerde de aynı şekilde hatasız ekrana ve klavyeye bakmadan hızlı yazmayı öğrencektir.
5. Meslekî gelişimlerine paralel olarak uygulama becerileri artacaktır.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Türkçe karakterler tekrar / Klavyede q harfi
2 Türkçe karakterler tekrar / Klavyede w harfi
3 Türkçe karakterler tekrar / Klavyede x harfi
4 Tüm tuşlar genel tekrar
5 Tüm tuşlar Türkçe, İngilizce metinlerle genel tekrar
6 http://www.m5bilisim.com/on-parmak/fklavyedersleri/ uygulamaları
7 http://www.m5bilisim.com/on-parmak/fklavyedersleri/ uygulamaları
8 Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları / Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları
9 Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları
10 Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları
11 Üst sıra sayı tuşları ve 3. karakterler/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları
12 Üst sıra sayı tuşları ve 3. karakterler/ Ders notları üzerinden tekrar ve hız çalışmaları
13 Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları
14 Hız çalışmaları için kelime alıştırmaları
Kaynaklar
Ders notu verilecektir. Çalışma kağıtları her hafta yenilenecektir.
Teorik ve Uygulamalı olarak aşağıdaki kaynaklardan yararlanılacaktır: Muzaffer Okutan, Daktilo, MEB, İstanbul. http://www.m5bilisim.com/on-parmak/fklavyedersleri/ http://turkegitim.net/FKlavye/Default.aspx?Sayfa=DersListesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu