Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, hukukun oluşumunu, işlevini ve temel kavramlarını tanımasını sağlamak. Hukuksal sorunları hukuk mantığı içinde değerlendirerek, diğer hukuk derslerine hazırlanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplumsal Düzen Kuralları,Hukuk Kavramı ve Özellikleri, Hukukun Bilgi Kaynakları, Hukuk Sistemi ve Hukukun Kaynakları,Hukukun Dalları: Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımı,Hukukun Dalları ve Hukuk Kurallarının Uygulanması,Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler,Müeyyide Kavramı,Yargı Örgütü,Dava Türleri,Hak Kavramı,Kişilik Kavramı,Sorumluluk Kavramı,Borç Kavramı,Mülkiyet ve Miras Kavramı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hukuk alanında temel bilgiler edinerek, hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini özetleyebilecektir. 1, 10, 14, 18, 19 A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar. 1, 10, 14, 18, 19 A
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar. 1, 10, 14, 18, 19 A
2. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında tanımlayabilecektir. 1, 10, 14, 18, 19 A
2.2. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü açıklar. 1, 10, 14, 18, 19 A
3. Hukuk kurallarının uygulanmasında yargının yerini ve işlevini ifade eder. 1, 10, 14, 18, 19 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Düzen Kuralları
2 Hukuk Kavramı ve Özellikleri, Hukukun Bilgi Kaynakları, Hukuk Sistemi ve Hukukun Kaynakları
3 Hukukun Dalları: Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımı
4 Hukukun Dalları ve Hukuk Kurallarının Uygulanması
5 Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler
6 Müeyyide Kavramı
7 Yargı Örgütü
9 Dava Türleri
10 Hak Kavramı
11 Kişilik Kavramı
12 Sorumluluk Kavramı
13 Borç Kavramı
14 Mülkiyet ve Miras Kavramı
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Gözler, Kemal, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Akıncı, Müslüm / Özbey, Bayram, Hukukun Temel Kavramları, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 18 90
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu