Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Türkan BATUR BAŞAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hülya ÖZKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan ilişkilerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kaynaştırma Oyunu,İletişim Kavramı ve Türleri,İletişim Engelleri,Dinleme,Savunucu İletişim,Empati,İletişimde Beden Dili,Bireyin Kendisi İle İletişimi,Çevre ve Toplum İle İletişim,Öfke ve Kontrolü,İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri I,İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri II,Mesleki Uygulamalarda İletişim I,Mesleki Uygulamalarda İletişim II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Etkin iletişim sürecini yorumlayabilecektir. 1, 10, 12, 15, 3, 4, 7, 8 A, C
1.1. İletişim sürecindeki öğeleri açıklar. 1, 10, 19 A, C
1.2. İletişim sürecindeki öğelerin nitelik ve işlevlerini tartışır. 10, 12, 15, 17, 18, 3 A, C
1.3. İletişim engellerini örnekler. 1, 10, 12, 15, 4, 7, 8 A, C
2. iletişimin gerçekleşebileceği düzeyleri sınıflandırabilecektir. 1, 10, 12, 19 A, C
2.1. İletişim yöntemlerini yorumlar. 10, 2, 3 A, C
2.2. Kişilerarası iletişimin unsurlarını açıklar. 1, 10, 12, 19 A, C
2.3. Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini karşılaştırır. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
3. İletişim aracılığı ile davranış değişikliği oluşturabilecektir. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
3.1. İletişimin insan davranışı üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
3.2. İletişime karşı direnç mekanizmalarını açıklar. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
4. Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanabilecektir. 1, 14, 4, 6, 7, 8 A
4.1. Söylediklerini desteklemek üzere beden dilinden faydalanır. 1, 14, 4, 6 A
4.2. Karşısındaki kişi konuşurken, beden dilini yorumlar. 1, 12, 14, 4, 6, 7 A
5. Aktif dinleme becerileri kullanabilecektir. 1, 14, 4, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kaynaştırma Oyunu
2 İletişim Kavramı ve Türleri
3 İletişim Engelleri
4 Dinleme
5 Savunucu İletişim
6 Empati
7 İletişimde Beden Dili
8 Bireyin Kendisi İle İletişimi
9 Çevre ve Toplum İle İletişim
10 Öfke ve Kontrolü
11 İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri I
12 İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri II
13 Mesleki Uygulamalarda İletişim I
14 Mesleki Uygulamalarda İletişim II
Kaynaklar
1 Üstün Dökmen: İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık 2 Doğan Cüceloğlu: Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi
3 Demet Gürüz, İletişim Becerileri – Anlamak Anlatmak Anlaşmak, Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 8 32
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu