Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL HUKUK BİLGİSİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel hukukun temel kavramlarını ve kaynaklarını tanımak ve yorumlamak, hukuksal sorunları hukuk mantığı içerisinde değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplumsal Düzen Kuralları,Hukukun Tanımı, Amacı, Fonksiyonları ve Hukuk Kurallarının Özellikleri,Hukuk Sistemi ve Hukukun Kaynakları,Hukuk Sistemi ve Hukukun Kaynakları,Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı,Türk Yargı Sistemi ve Dava Türleri,Hukuki Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Müeyyideler,Kişilik ve Hak Kavramları,Özel Hukukun Dalları,Özel Hukukun Dalları,Özel Hukukun Dalları,Özel Hukukun Dalları,Özel Hukukun Dalları,Özel Hukukun Dalları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini saptayabilecektir. 1, 10, 12 A
2.1.Pozitif hukuk ve doğal hukuk farkını açıklayabilecektir. 1, 10, 12 A
2.2.Özel hukukun oluşumunu açıklayabilecektir. 1, 10, 12 A
3.Hukuk kurallarının uygulanmasında yargının yerini ve işlevini sorgulayabilecektir. 1, 10, 12 A
4.Günlük yaşamında karşılaştığı hukuksal sorunlarda teorik hukuk öğretilerini test edebilecektir. 1, 10, 12 A
2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklayabilecektir. 1, 10, 12 A
5. Hukuk teorisini açıklayabilecektir. 1, 10, 12 A
5.1. Hak kavramı ile hukuk kavramı arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecektir. 1, 10, 12 A
5.2. Adalet kavramını açıklayabilecektir. 1, 10, 12 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Düzen Kuralları
2 Hukukun Tanımı, Amacı, Fonksiyonları ve Hukuk Kurallarının Özellikleri
3 Hukuk Sistemi ve Hukukun Kaynakları
4 Hukuk Sistemi ve Hukukun Kaynakları
5 Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı
6 Türk Yargı Sistemi ve Dava Türleri
7 Hukuki Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Müeyyideler
8 Kişilik ve Hak Kavramları
9 Özel Hukukun Dalları
10 Özel Hukukun Dalları
11 Özel Hukukun Dalları
12 Özel Hukukun Dalları
13 Özel Hukukun Dalları
14 Özel Hukukun Dalları
Kaynaklar
Gözler, Kemal (2015) Hukukun Temel Kavramları. Ekin Yayınevi; Ertuğrul, Hüseyin - Turpçu Murat (2014) Temel Hukuk. Nobel Yayınları
www.mevzuat.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 8 8
Proje Sunumu / Seminer 5 1 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 1 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 10 1 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu