Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BÜRO YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Büro Yönetimi dersinin amacı büro içerisinde çalışacak personelin niteliğini belirterek yönetim bilimini incelemek, bürolarda çalışacak personellerin görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması.,Yönetsel faaliyetler ile ilgili temel kavramlar.,Yönetsel düşüncesinin tarihsel gelişimi,Büro yönetimi,Büro Türleri,Büro faaliyetleri,Büro Elemanları,Büro yönetiminde planlama,Büro yönetiminde örgütleme,Büro Yönetiminde koordinasyon,Büro yönetiminde kontrol,Büro yönetiminde stres yönetimi,Dosyalama ve Arşivleme,Ders Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Yönetim bilimi ve bu alanla ilgili tanımları aktarabilecektir. 1, 10, 12, 2, 3 A
1.1. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimini tanır. 1, 10, 12, 2, 3 A
1.2. Yönetim bilimi ile ilgili tanımları açıklar. 1, 10, 12, 2, 3 A
1.3. Yöneticilik ve Liderlik arasındaki farkı açıklar. 1, 10, 12, 2, 3 A
2. Bürolarda yönetim konusunu açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 3 A
2.1. Büro türlerini açıklar. 1, 10, 12, 2, 3 A
2.2. Takım çalışması, paylaşımı, iş dağıtımı, iş akışı metot ve tekniklerini hatırlar. 1, 10, 12, 2, 3 A
2.2. Büro faaliyetleri ve Büro yönetiminin fonksiyonlarını saptar. 1, 10, 12, 2, 3 A
2.3. Bürolarda zaman yönetimini tanır. 1, 10, 12, 2, 3 A
3. Yönetimde planlama ve yönetimde örgütlenme konusunu açıklar. 1, 10, 12, 2, 3 A
3.1. Toplantılarda öncelikleri belirler. 1, 10, 12, 2, 3 A
3.2. Örnek olay analizlerini tanır. 1, 10, 12, 2, 3 A
3.3. Bürolarda koordinasyonun örgütlerin işleyişindeki yeri ve önemini tanır. 1, 10, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması.
2 Yönetsel faaliyetler ile ilgili temel kavramlar.
3 Yönetsel düşüncesinin tarihsel gelişimi
4 Büro yönetimi
5 Büro Türleri
6 Büro faaliyetleri
7 Büro Elemanları
8 Büro yönetiminde planlama
9 Büro yönetiminde örgütleme
10 Büro Yönetiminde koordinasyon
11 Büro yönetiminde kontrol
12 Büro yönetiminde stres yönetimi
13 Dosyalama ve Arşivleme
14 Ders Tekrarı
Kaynaklar
Büro Yönetimi, ed. Dilaver Tengilimoğlu/Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. bs. 2012 Eskişehir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 3 8 24
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 7 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 9 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu