Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UYAP VE HUKUK YAZILIMLARI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mustafa TIRTIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uyap ve Hukuk Yazılımlarını aktif kullanım.
Dersin İçeriği Bu ders; Adalet Hiyerarşisi,Adli Hizmetlerde Kurumlararası İletişim,Adli Hizmetlerde Yazışma Usulleri,Adli Hizmetlerde Bilişim ve Önemi,Adli Hizmetlerde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi,Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP),UYAP Kapsamında Yetki,UYAP Kapsamında Yapılacak İdari İşlemler,Avukat Portalı I,Avukat Portalı II,Vatandaş Portalı,Bilirkişi Portalı,Hukuk Yazılımları I,Hukuk Yazılımları II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uyap ve Hukuk Yazılımları hakkında bilgi birikimine sahip olma. 1, 2, 21 A
Kapsamlı ve detaylı hukuki araştırma yapma 1, 16, 2, 21, 5 A, B, C
İcra takip dosyası açma 1, 12, 16, 2, 8 A, B, C
Dava dilekçelerini program dâhilinde hazırlama 1, 12, 18, 2, 8 A, B, C
Toplu dosya takip etme 1, 12, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Adalet Hiyerarşisi
2 Adli Hizmetlerde Kurumlararası İletişim
3 Adli Hizmetlerde Yazışma Usulleri
4 Adli Hizmetlerde Bilişim ve Önemi
5 Adli Hizmetlerde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi
6 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
7 UYAP Kapsamında Yetki
8 UYAP Kapsamında Yapılacak İdari İşlemler
9 Avukat Portalı I
10 Avukat Portalı II
11 Vatandaş Portalı
12 Bilirkişi Portalı
13 Hukuk Yazılımları I
14 Hukuk Yazılımları II
Kaynaklar
Ders Notu verilmeyecektir.
Herhangi bir kaynak önerilmeyecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 14 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 104
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu