Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUHASEBEYE GİRİŞ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Muhasebe alanındaki temel bilgilerin ve belgelerin, muhasebenin fonksiyonlarının ve öneminin değerlendirilebilmesi ve muhasebe kayıtlarını oluşturabilme yeteneğine sahip olma becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Muhasebenin tanımı, muhasebe ilke ve kavramları, muhasebe kayıtları yapılırken uyulması gereken kanunlar ve prensipler,,Tekdüzen hesap planı, şirket kuruluş kayıtlarından başlanarak muhasebedeki kayıt sistemi ve yıllık sürecin işleyişi, mali tablolar,,Dönen varlık hesapları, alış ve satış muhasebe kayıtları, kdv hesapları ve kdv beyannamesi hakkında bilgilendirme, aylık mizan.,Dönen varlık hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,,Duran varlık hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,,Amortisman hesaplamaları,Stok maliyetleri ile ilgili örnek uygulamalar,,Fatura yerine geçen belgeler hesaplama ve muhasebe kayıtları, ücret bordrosu, muhtasar beyanname hakkında bilgilendirme, ,Kısa vadeli ve uzun vadeli borç hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,,Özkaynak hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,,Gelir hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,,Gider hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,,Maliyet hesaplarının dönem sonu yansıtılarak kapatılması, Tek düzen hesap planındaki 7/A ve 7/B farkının nedeninin öğretilmesi, Bilanço ve gelir tablosu oluşturulması,,Açılıştan kapanışa bir yıllık işlem akışının uygulanıp kesin mizan ve mali tabloların oluşturulması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Muhasebenin temel ilkelerini ve kavramlarını yorumlayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A
1.1.Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır. 1, 2, 3, 4 A
1.2.Tek düzen hesap planını kullanır. 1, 2, 3, 4 A
1.3.İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını oluşturur ve açıklar. 1, 2, 3, 4 A
1.4.Muhasebenin türlerini anlatır. 1, 2, 3, 4 A
1.5.Mali tablo kullanıcılarını açıklar 1, 2, 3, 4 A
2.İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini gösterebilecektir. 1, 2, 3, 4 A
2.1.Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar. 1, 2, 3, 4 A
2.2.Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır. 1, 2, 3, 4 A
2.3.Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular ve yorumlar. 1, 2, 3, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin tanımı, muhasebe ilke ve kavramları, muhasebe kayıtları yapılırken uyulması gereken kanunlar ve prensipler,
2 Tekdüzen hesap planı, şirket kuruluş kayıtlarından başlanarak muhasebedeki kayıt sistemi ve yıllık sürecin işleyişi, mali tablolar,
3 Dönen varlık hesapları, alış ve satış muhasebe kayıtları, kdv hesapları ve kdv beyannamesi hakkında bilgilendirme, aylık mizan.
4 Dönen varlık hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,
5 Duran varlık hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,
6 Amortisman hesaplamaları
7 Stok maliyetleri ile ilgili örnek uygulamalar,
8 Fatura yerine geçen belgeler hesaplama ve muhasebe kayıtları, ücret bordrosu, muhtasar beyanname hakkında bilgilendirme,
9 Kısa vadeli ve uzun vadeli borç hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,
10 Özkaynak hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,
11 Gelir hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,
12 Gider hesapları ile ilgili örnek çözümler ve monografi,
13 Maliyet hesaplarının dönem sonu yansıtılarak kapatılması, Tek düzen hesap planındaki 7/A ve 7/B farkının nedeninin öğretilmesi, Bilanço ve gelir tablosu oluşturulması,
14 Açılıştan kapanışa bir yıllık işlem akışının uygulanıp kesin mizan ve mali tabloların oluşturulması.
Kaynaklar
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 10 1 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu