Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OFİS PROGRAMLARI I 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hakan ŞAHİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hakan ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin yardımcı bir araç olarak bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için ofis uygulamaları hakkinda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Bilgisayar Yazilim ve Donanimi, İşletim Sistemleri,Metin Derleyici Programları-1,Metin Derleyici Programları-2,Metin Derleyici Programları-3,Metin Derleyici Programları-4,Hesap ve Tablolama Programları-1,Hesap ve Tablolama Programları-2,Hesap ve Tablolama Programları-3,Hesap ve Tablolama Programları-4,Sunu Hazırlama Programları-1,Sunu Hazırlama Programları-2,Sunu Hazırlama Programları-3,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Bilgisayarın tarihçesini bilir, yazılımın ve donanımın alt bileşenlerini tanımlayabilir, bilgisayar türleri hakkında bilgi edinir. 1, 2, 4
2- Windows işletim sistemlerindeki temel kavramları anlayabilir, ortak dosya ve klasörlerin ne işe yaradığını bilir. 1, 2, 4
3- MS Word uygulama programında belge oluşturabilir, biçimlendirme yapabilir, tablo oluşturabilir, programın ve belgelerin özelliklerini ayarlayabilir. 1, 2, 4
4- MS Powerpoint uygulama programında sunu slaytları oluşturabilir, slayt düzeni, slayt tasarımı ve slayt animasyonu gibi biçimlendirme özelliklerini gerçekleştirebilir, programın ve sunun özelliklerini ayarlayabilir. 1, 2, 4
5- MS Excel uygulama programında çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere biçimlendirme yapabilir, formül ekleyebilir, programın ve çalışma kitaplarının özelliklerini ayarlayabilir 1, 2, 4
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bilgisayar Yazilim ve Donanimi, İşletim Sistemleri
3 Metin Derleyici Programları-1
4 Metin Derleyici Programları-2
5 Metin Derleyici Programları-3
6 Metin Derleyici Programları-4
7 Hesap ve Tablolama Programları-1
8 Hesap ve Tablolama Programları-2
9 Hesap ve Tablolama Programları-3
10 Hesap ve Tablolama Programları-4
11 Sunu Hazırlama Programları-1
12 Sunu Hazırlama Programları-2
13 Sunu Hazırlama Programları-3
14 Proje sunumları
Kaynaklar
Ders notu derste verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu