Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Beyza Nur KALAYCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mahmut Selami AKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde, tüm pazarlarda rekabetin artmakta, ürünlerin pazara girme süreleri kısalmakta ve müşteriler değişmektedir. Böyle bir ortamda müşteriye daha etkin ulaşmak, müşterinin isteklerini anlayarak ürün ve hizmetleri bu yönde şekillendirmek büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu derste müşteri ilişkileri ile ilgili öğrencilerin öğrenmesi gereken teoriler üzerinde yoğunlaşılacak, CRM teknikleri anlatılacak ve sektördeki uygulamalar tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı ve İçeriği ,Müşteri İlişkileri Yönetimi Gelişim Süreci Ve Aşamaları ,Müşteri İlişkilerinin Yönetimi Ve Müşteriler ( Bağlılık-Sadakat-Memnuniyet) ,Müşteri İlişkileri Yönetiminde Kalite,Müşterilerle İletişim,Müşterilere Göre Organizasyon (Müşteri Odaklı Yapılanma),Müşterilere Göre Pazarlama,Müşteri İlişkileri Eğitimi,Müşterilerle bire bir pazarlama,Örgütsel Değişim, Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü ve Vizyon,Segment Yönetimi,Kampanya Yönetimi ve İlişki Modelleri,Müşteri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler Ve Crm Teknolojileri,Crm Projeleri Ve Sektör Uygulamalarında Crm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
5.Pazarlama kavramına hakim olacaktır. 1, 12 A
4.Kurumlar için CRM’in önemini kavrayabilecektir. 1, 15 A
3.CRM kavramını öğrenecektir. 1 A, C
2.Ürün ve hizmetleri müşterinin istekleri yönünde şekillendirebilecektir. 1, 12, 15, 2 A
1.Müşterinin isteklerini anlayabilecektir. 1, 12, 15 A, C
6. Birebir pazarlama ve müşteri ilişkilerindeki önemini öğrenecektir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı ve İçeriği
2 Müşteri İlişkileri Yönetimi Gelişim Süreci Ve Aşamaları
3 Müşteri İlişkilerinin Yönetimi Ve Müşteriler ( Bağlılık-Sadakat-Memnuniyet)
4 Müşteri İlişkileri Yönetiminde Kalite
5 Müşterilerle İletişim
6 Müşterilere Göre Organizasyon (Müşteri Odaklı Yapılanma)
7 Müşterilere Göre Pazarlama
8 Müşteri İlişkileri Eğitimi
9 Müşterilerle bire bir pazarlama
10 Örgütsel Değişim, Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü ve Vizyon
11 Segment Yönetimi
12 Kampanya Yönetimi ve İlişki Modelleri
13 Müşteri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler Ve Crm Teknolojileri
14 Crm Projeleri Ve Sektör Uygulamalarında Crm
Kaynaklar
Müşteri İlişkileri Yönetimi - Prof. Dr. Yavuz Odabaşı Strateji ve Bire Bir Pazarlama CRM - Arman Kırım
Müşteri İlişkileri Yönetimi - Abdullah Bozgeyik - Hayat Yayıncılık Müşteri İlişkileri Yönetimi - Selda B. Alagöz, Mehmet Alagöz, Mehmet İnce ve Ercan Oktay Atlas Kitabevi Müşteri İlişkileri Eğitimi - Doç. Dr. Erdoğan Taşkın - Papatya Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
0
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
0
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
X
0
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
X
0
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
X
0
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
X
0
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 4 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 4 16
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu