Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Elektronik ve haberleşme alanındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, alanı ile ilgili problemleri çözme yeteneğine sahip, tasarım geliştirme, bakım, onarım, üretim ve uygulama aşamalarını sağlayabilecek, bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazanmış elektronik haberleşme teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EHT1127480 SAYISAL ELEKTRONİK Türkçe 3 5
EHT1124740 MATEMATİK I Türkçe 3 5
EHT1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
EHT1146350 ANALOG HABERLEŞME Türkçe 3 5
EHT1128180 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Türkçe 3 5
EHT1128170 ELEKTRONİK ÖLÇÜM TEKNİKLERİ Türkçe 3 4
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EHT1228210 ANALOG ELEKTRONİK I Türkçe 4 4
EHT1228220 MİKROİŞLEMCİLER/ MİKRODENETLEYİCİLER-I Türkçe 3 4
EHT1228230 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Türkçe 3 4
EHT1227150 MATEMATİK II Türkçe 3 5
EHT1282280 SAYISAL HABERLEŞME Türkçe 3 4
EHT1244960 ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE İNOVASYON Türkçe 3 5
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EHT2144890 ANALOG ELEKTRONİK-II Türkçe 4 4
EHT2160850 MİKROİŞLEMCİLER/MİKRODENETLEYİCİLER-II Türkçe 1+2 5
EHT2160250 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
EHT2144920 SİNYALLER VE SİSTEMLER Türkçe 3 4
EHT2144940 TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 5
EHT2144930 UYDU HABERLEŞMESİ VE HÜCRESEL HABERLEŞME Türkçe 3 5
EHT2160860 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe 1+2 5
EHT2144970 ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 5
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
EHT2128250 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EHT2244980 FİBER OPTİK HABERLEŞME Türkçe 3 5
EHT2245010 RADYO TV TEKNİĞİ Türkçe 3 4
EHT2260870 ELEKTRONİK MALZEMELER VE TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 4
EHT2262570 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Türkçe 5
EHT2260880 PCB TASARIMI Türkçe 1+2 5
EHT2228250 STAJ Türkçe - 5
EHT2245050 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
EHT2262560 MATLAB Türkçe 5
EHT2248780 AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTAL YAŞAM ALANLARI Türkçe 3 5
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

YETKİNLİKLER


İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bu programdan mezun olacak öğrenciler, başarılı bir kariyer gelişimi için ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşabilir.
Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Alanı ile ilgili konularda işyeri uygulamaları, iş yeri açma,kalite sürekliliği bilgisi ve bilincine sahip olur.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi öğrencileri, alanı ile ilgili temel teorik bilgi ve beceriyi kazanarak yeterli altyapıya sahip olur.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Elektronik Haberleşme Teknolojisi mezunu öğrenciler, ülkemizin haberleşme alanında cihaz ve teçhizatı üreten firmalar ile bu alanda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yardımcı personel olarak sorumluluklarının bilincinde, bilgi ve becerilerini görev aldığı alanda uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

Bu programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca elektronik alanında alacakları (Sayısal Elektronik, Analog Elektronik, DC Akım Devre Analizi, AC Akım Devre Analizi, Mikrodenetleyiciler-Mikroişlemciler gibi) derslerle elektronik haberleşme teknolojisinin elektronik alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kavrar.
Bu programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca haberleşme alanında alacakları (Sayısal Haberleşme, Analog Haberleşme, Sinyaller Sistemler, Radyo-Tv Tekniği, Uydu Haberleşmesi ve Hücresel Haberleşme, Fiber Optik Haberleşmesi gibi) derslerde elektronik haberleşme teknolojisinin haberleşme alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kavrar.
Bu programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca program içi seçmeli dersleri ile birlikte elektronik haberleşme teknolojisi alanı ile ilgili yenilikleri ve güncel bilgileri öğrenerek geleceğin teknolojilerini yakından takip eder.
Bu programdan mezun olacak öğrenciler, algoritma mantığını ve bir programlama dilinin yapısını kavrar.

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Bu programdan mezun olan öğrenci, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, ulusal değerleri önemseyen tekniker olarak yetişir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Elektronik haberleşme teknolojisi öğrencileri, bilgisayar kullanımını ve alanı ile ilgili paket program yazılımlarını öğrenir.

İstihdam Olanakları

Elektronik Haberleşme Teknolojisi programından mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerle alanı ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında telefon, radyo, televizyon, internet, radar, uydu vb. elektronik haberleşme teknolojisi alanlarında hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulma imkânlarına sahip olacaklardır.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTAL YAŞAM ALANLARI 005004424545
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 503003333333
ANALOG ELEKTRONİK I 503003333333
ANALOG ELEKTRONİK-II 503003333333
ANALOG HABERLEŞME 054004344434
ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ 044204424445
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 111111111111
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 304502333544
DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ 503003333333
ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE İNOVASYON 005003454444
ELEKTRONİK MALZEMELER VE TEKNOLOJİLERİ 203003333333
ELEKTRONİK ÖLÇÜM TEKNİKLERİ 400204525445
FİBER OPTİK HABERLEŞME 053003333333
MATEMATİK I 551232100112
MATEMATİK II 552031102213
MATLAB 005443333333
MİKROİŞLEMCİLER/ MİKRODENETLEYİCİLER-I 500334434444
MİKROİŞLEMCİLER/MİKRODENETLEYİCİLER-II 224453333333
PCB TASARIMI 323403333303
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 003443333333
RADYO TV TEKNİĞİ 050203333334
SAYISAL ELEKTRONİK 503003333333
SAYISAL HABERLEŞME 050205324545
SİNYALLER VE SİSTEMLER 050204434444
STAJ 553333444435
TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ 111111111111
UYDU HABERLEŞMESİ VE HÜCRESEL HABERLEŞME 055204433334
İlişkili ders sayısı / 27/29615571432782827183877893
İlişki ağırlığı333233323333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu