Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NEFROLOJİ VE DİYALİZ II 4+0 4 8,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulama bilgisinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Diyaliz endikasyonları,2. Hemodiyaliz aygıtı,3. Hemodiyaliz uygulaması için damarsal giriş yolları,4. Periton diyalizi ve temel ilkeleri,5. Periton diyalizi gereçleri (Diyaliz solüsyonlarının kimyasal yapısı ve hazırlanması),6. Peritonitler ve peritonit dışı komplikasyonları,7. Kronik periton diyalizinde hasta izlemi,8. Kronik böbrek yetmezliğinde klinik,9. Diyaliz hastasında diyet,10. Diyaliz hastasında anemi ve tedavisi,11. Diyaliz hastasında renal osteodistrofi ve tedavi,12. Diyalizde HT ve kardiyovasküler komplikasyonlar,13. Diyaliz hastasında gebelik ve genital sorunlar,14. Diyaliz hastasında ateroskleroz-inflamasyon; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hemodiyaliz ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 1, 15, 4 A
1.1.Hemodiyaliz uygulamasını tanımlar. 1, 2, 4 A
1.2.Hemodiyaliz endikasyonlarını tanımlar. 1, 2, 4 A
1.3.Hemodiyalizde hasta takibini açıklar. 1, 2, 4 A
2. Hemodiyaliz cihazının çalışma kurallarını açıklayabilecektir. 1, 15, 2 A
2.1.Hemodiyaliz cihazının hazırlanma basamaklarını sıralar. 1, 14, 4 A
2.2.Hemodiyalizde hasta kabulünü uygulama basamaklarını açıklar. 1, 2, 4 A
2.3.Hemodiyaliz sonrası hasta takibinde önemli noktaları açıklar. 1, 2, 4 A
3. Diyaliz hastasında karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını tanımlayabilecektir. 1, 15, 2 A
3.1.Kan basıncı izleminin önemini açıklar. 1, 2, 4 A
3.2.Bulaşıcı hastalıkların önemini ve koruma yöntemlerini açıklar. 1, 4 A
3.3.Alınabilecek önlemleri açıklar. 1, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Diyaliz endikasyonları
2 2. Hemodiyaliz aygıtı
3 3. Hemodiyaliz uygulaması için damarsal giriş yolları
4 4. Periton diyalizi ve temel ilkeleri
5 5. Periton diyalizi gereçleri (Diyaliz solüsyonlarının kimyasal yapısı ve hazırlanması)
6 6. Peritonitler ve peritonit dışı komplikasyonları
7 7. Kronik periton diyalizinde hasta izlemi
8 8. Kronik böbrek yetmezliğinde klinik
9 9. Diyaliz hastasında diyet
10 10. Diyaliz hastasında anemi ve tedavisi
11 11. Diyaliz hastasında renal osteodistrofi ve tedavi
12 12. Diyalizde HT ve kardiyovasküler komplikasyonlar
13 13. Diyaliz hastasında gebelik ve genital sorunlar
14 14. Diyaliz hastasında ateroskleroz-inflamasyon
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
-Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, 2009 -Lewis S.H., Heitkemper H.M, Dirksen S.R., MEdical-Surgical Nursing, Mosby Year Book, St.Lois, 2004 -Akpolat, T, Ulaş C., Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 2 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 40 40
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 225
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu