Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOLOJİK SORUNLAR 2+0 2 6,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlara, temel ruh sağlığı sorunlarına, kronik hastalıkların ruh sağlığı üzerine etkilerine, akut - kronik böbrek yetmezliğinde ve diyaliz sürecinde görülen ruhsal sorunlara ilişkin bilgi vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık, hastalık, kronik hastalık kavramları,2. Ruh Sağlığı İle İlgili temel kavramlar ve temel ruh sağlığı sorunları,3. Durumsal krizler, Travmatik Yaşam Deneyimleri ve hastalık ilişkisi,4. Fiziksel sağlık sorunlarına verilen ruhsal tepkiler ve uyum süreci,5. Kronik hastalıkların hasta ve ailesine ruhsal etkileri,6. Kronik böbrek yetmezliğinin ruhsal etkileri,7. Diyaliz hastalarında görülen ruhsal sorunlar ve hastalıklar,8. Konuya devam,9. Diyaliz hastası ve ailesine yönelik psikososyal yaklaşımlar,10. Konuya devam,11. Psikososyal açıdan organ bağışı süreci ve ruhsal etkileri,12. Psikososyal açıdan organ transplantasyon süreci ve ruhsal etkileri,13. Psikososyal bakım- Vaka çalışması,14. Psikososyal bakım- Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları kavrayabilecektir. 1, 2, 4 A
1.1.Ruh sağlığını etkileyen ve bozan faktörleri bilir. 1, 2, 4 A
1.2. Ruh sağlığı ve beden sağlığı arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 2, 4 A
1.3. Temel ruh sağlığı sorunlarını sıralar. 1, 2, 4 A
2. Kronik hastalıkların ruh sağlığına etkilerini açıklayabilecektir. 1, 2, 4 A
2.1. Kronik hastalıklarda görülen ruhsal problemleri sayar. 1, 2, 4 A
2.2. Böbrekle ilgili sorunların ruh sağlığına etkisini açıklar. 1, 2, 4 A
2.3. Kronik böbrek yetmezliğinde en sık görülen ruhsal sorunları sayar. 1, 2, 4 A
3. Diyaliz hastalarında görülen ruhsal problemlerinin nedenlerini kavrayabilecektir. 1, 2, 4 A
3.1. Diyaliz hastalarındaen sık görülen ruhsal problemleri bilir. 1, 2, 4 A
3.2. Organ bağışı sürecini psikososyal açıdan ele alır. 1, 2 A
3.3. Organ transplantasyon sürecini psikososyal açıdan ele alır. 1, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık, hastalık, kronik hastalık kavramları
2 2. Ruh Sağlığı İle İlgili temel kavramlar ve temel ruh sağlığı sorunları
3 3. Durumsal krizler, Travmatik Yaşam Deneyimleri ve hastalık ilişkisi
4 4. Fiziksel sağlık sorunlarına verilen ruhsal tepkiler ve uyum süreci
5 5. Kronik hastalıkların hasta ve ailesine ruhsal etkileri
6 6. Kronik böbrek yetmezliğinin ruhsal etkileri
7 7. Diyaliz hastalarında görülen ruhsal sorunlar ve hastalıklar
8 8. Konuya devam
9 9. Diyaliz hastası ve ailesine yönelik psikososyal yaklaşımlar
10 10. Konuya devam
11 11. Psikososyal açıdan organ bağışı süreci ve ruhsal etkileri
12 12. Psikososyal açıdan organ transplantasyon süreci ve ruhsal etkileri
13 13. Psikososyal bakım- Vaka çalışması
14 14. Psikososyal bakım- Vaka çalışması
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları.
-Linda M. Gorman; Donna F. Sultan (2007) Psychosocial Nursing for General Patient Care. Edition: 3. Publisher: F.A. Davis. -Patricia D. Barry (1996) Psychosocial Nursing: Care of Physically Ill Patients and Their Families. Edition: Third. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 171
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu