Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYASYONDAN KORUNMA 2+0 2 2,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Radyasyonun tıpta ki tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinip, radyasyondan korunmanın temel prensiplerini öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Radyasyonun Tanımı ve Tipleri,Radyoaktivite,Radyasyon Birimleri ve Radyasyon Ölçüm Yöntemleri,Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler,Radyasyonun Biyolojik Etkileri,Radyasyondan Korunmada Kullanılan Sistemler,Doz Sınırlamaları,Hamilelik ve Radyasyon,Hastanelerde RGK'nın Görev ve Sorumlulukları,Radyoterapide-Radyolojide Radyasyondan Korunma,Tüm Vücut ve Organ Dozu Sınırlamaları,Radyoaktif Çöpler ile İlgili Yasal Mevzuatlar,Radyasyon Kazalarında Yasal Zorunluluklar,Acil Durum Prosedürleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Radyasyonun tarihsel gelişimini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Radyasyonun biyolojik etkilerinin açıklar. 1, 2, 3 A
1.2 Radyasyonun akut ve kronik etkilerini anlar. 1, 15, 2 A
3. Radyasyon ölçümünde kullanılan dedektörleri açıklayabilecektir. 1, 15, 2, 3 A
4. Radyasyon ile ilgili fiziksel birimleri açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
4.1 Radyasyon risk hesabını uygular. 1, 15, 3 A
5. Radyasyon atıklarının ne şekilde toplandığını yorumlayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
5.1 Radyasyonun temel prensibi olan zırhlamayı açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Radyasyonun Tanımı ve Tipleri
2 Radyoaktivite
3 Radyasyon Birimleri ve Radyasyon Ölçüm Yöntemleri
4 Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler
5 Radyasyonun Biyolojik Etkileri
6 Radyasyondan Korunmada Kullanılan Sistemler
7 Doz Sınırlamaları
8 Hamilelik ve Radyasyon
9 Hastanelerde RGK'nın Görev ve Sorumlulukları
10 Radyoterapide-Radyolojide Radyasyondan Korunma
11 Tüm Vücut ve Organ Dozu Sınırlamaları
12 Radyoaktif Çöpler ile İlgili Yasal Mevzuatlar
13 Radyasyon Kazalarında Yasal Zorunluluklar
14 Acil Durum Prosedürleri
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu