Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GİRİŞİMSEL UYGULAMALAR 2+8 6 7,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ceren Selma ŞENTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hafize CAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, hastanın diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına yönelik kaliteli bir hizmet sunabilmeleri için bilgi ve becerilerinin artması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Deri ve öz bakım uygulamaları-I,2 Deri ve öz bakım uygulamaları-II,3. Yaşam bulguları,4. Sıcak ve soğuk uygulamalar,5. İlaç uygulamaları-I,6. İlaç uygulamaları-II,7. Hareket, vücut mekaniği ve hastanın hareket ettirilmesi,8. Solunum sistemi ve uygulamaları,9. Sindirim sistemi ve uygulamaları,10. Üriner sistem ve uygulamaları,11. Ameliyat öncesi ve sonrası bakım,12. Yara bakımı ve uygulamaları,13. Yaşlılık ve yaşlı bireyin bakımı,14. Uyku ve uyku ile ilgili uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Hastanın gereksinim duyduğu temel bakım ihtiyaçlarını belirleyebilecektir. 1.1.Hastayı bütüncül olarak değerlendirir. 1.2. Hastanın gereksinimlerine göre bakım uygulamalarını belirler. 1.3.Hastanın ihtiyaç duyduğu bakımı uygulama becerisini gösterir. 1, 10, 15, 2, 4, 6 A
3.Diyaliz tedavisi alan özel hasta gruplarını 3.1.Hasta güvenliğinin önemini açıklar. 3.2.Enfeksiyon kontrolü ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini özetler. 3.3.Ağrı yönetimi, sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi konularını yorumlar. 3.4.Terminal dönem hasta bakımında dikkat edilecek noktaları açıklar. 1, 10, 15, 2, 4, 6 A
2. Hastanın diyaliz işlemine özel bakım uygulamalarını belirleyebilecektir. 2.1. Diyaliz işlemine özel bakım uygulamalarını sıralar. 2.2.Diyalize özel bakım uygulamaları becerisini gösterir. 2.3.Gelişebilecek komplikasyonları sıralar. 1, 10, 2, 4, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Deri ve öz bakım uygulamaları-I
2 2 Deri ve öz bakım uygulamaları-II
3 3. Yaşam bulguları
4 4. Sıcak ve soğuk uygulamalar
5 5. İlaç uygulamaları-I
6 6. İlaç uygulamaları-II
7 7. Hareket, vücut mekaniği ve hastanın hareket ettirilmesi
8 8. Solunum sistemi ve uygulamaları
9 9. Sindirim sistemi ve uygulamaları
10 10. Üriner sistem ve uygulamaları
11 11. Ameliyat öncesi ve sonrası bakım
12 12. Yara bakımı ve uygulamaları
13 13. Yaşlılık ve yaşlı bireyin bakımı
14 14. Uyku ve uyku ile ilgili uygulamalar
Kaynak
Öğretim elemanının ders notları, power point sunumları ve ilgili web sayfaları
*Ay A.F. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2011 *Aşti T, Karadağ A, Hemşirelik Esasları, Akademi Yayınevi, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 10 140
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 196
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu