Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK NEFROLOJİSİ VE DİYALİZ 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuklarda genitoüriner sistem anatomi ve fizyolojilerine ilişkin farklar çerçevesinde, çocuk nefrolojik problemlerinin tanı, tedavi, diyaliz uygulamaları ve bakım basamakları konusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Böbrek gelişimi ve anatomisi ve böbrek hastalıklarında tanısal değerlendirmeler,Kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi ve baş edebilme,Çocuklarda hipertansiyon ve tedavisi,Çocuklarda böbreğin glomerüler hastalıkları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda renal tübülopatiler ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda trombotik renal anjiopatiler ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda enürezis ve üriner disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı ve nefrokalsinozis ve tedavi yaklaşımları,Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yapısal böbrek anomalileri,Çocuklarda kronik böbrek hastalığı ve izlemi,Çocuklarda renal replasman tedavileri (Hemodiyaliz),Çocuklarda renal replasman tedavileri (Periton Diyalizi),Çocuklarda renal replasman tedavileri (Organ Nakli); konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuklarda genitoüriner sisteme ilişkin anatomik ve fizyolojik farklılıkları tanımayabilecek. 1 A
Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkları tanımlayabilecek 1, 2 A
Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkların tedavi yöntemlerini tanımlayabilecek. 1, 2 A, E
Çocuklarda diyaliz uygulamasının farklılıklarına göre diyaliz uygulamasını yapabilecek. 13, 18 A
Çocuk hasta ve ailesinin eğitimine destek olabilecek. 1, 12, 2 A
Kronik Hastalığı olan çocuğun yaşadıkları güçlükleri sıralayabilecek 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Böbrek gelişimi ve anatomisi ve böbrek hastalıklarında tanısal değerlendirmeler birinci kaynağın incelenmesi
2 Kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi ve baş edebilme 3. Kaynağın incelenmesi
3 Çocuklarda hipertansiyon ve tedavisi üçüncü kaynağın incelenmesi
4 Çocuklarda böbreğin glomerüler hastalıkları ve tedavi yaklaşımları üçüncü kaynağın incelenmesi
5 Çocuklarda renal tübülopatiler ve tedavi yaklaşımları vaka analizi çalışma
6 Çocuklarda sıvı elektrolit bozuklukları ve tedavi yaklaşımları vaka analizi çalışma
7 Çocuklarda trombotik renal anjiopatiler ve tedavi yaklaşımları ikinci kaynağın incelenmesi
8 Çocuklarda enürezis ve üriner disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları örnek olay çözümleme
9 Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı ve nefrokalsinozis ve tedavi yaklaşımları örnek olay çözümleme
10 Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yapısal böbrek anomalileri üçüncü kaynağın incelenmesi
11 Çocuklarda kronik böbrek hastalığı ve izlemi
12 Çocuklarda renal replasman tedavileri (Hemodiyaliz)
13 Çocuklarda renal replasman tedavileri (Periton Diyalizi)
14 Çocuklarda renal replasman tedavileri (Organ Nakli)
Kaynak
Düşünsel R, Baştuğ F; Çocuk Nefroloji El Kitabı Klinik Pratik Yaklaşımlar,2018 Fine RN, Tejani A. Dialysis in infants and children. Handbook of Dialysis. Daugirdas JT, Ing TS (eds). Little, Brown and Company, Boston 1994: 553- 568. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 8 56
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu