Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME İLKELERİ 2+0 2 3,0
Ders Programı Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gülgün GÜNAYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nadide Gizem TARAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, besin ögeleri, görevleri, kaynakları, enerji metabolizması, gebelik, laktasyon, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenme ile böbrek hastalıklarında diyet konularında bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,2. Besin ögeleri-Karbonhidratlar,3. Proteinler,4. Yağlar,5. Enerji metabolizması,6. Besin ögeleri-Vitaminler,7. Mineraller,8. Su,9. Gebelik ve laktasyon döneminde Beslenme,10. Bebeklik (0-1yaş) döneminde Beslenme,11. Okul öncesi ve okul döneminde Beslenme,12. Ergenlik döneminde Beslenme,13. Böbrek hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi I,14. Böbrek hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi II; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenme özelliklerini değerlendirebilmesi 1, 2
5. Hemodiyaliz, periton diyaliz alan hastalarda beslenme desteğine ilişkin uygulamaları açıklayabilmesi 1, 2
1. Besin ögelerini sınıflayıp kaynaklarını ve gereksinimlerini açıklayabilmeyi 1, 2
2. Gebelik ve laktasyon dönemlerinde beslenme özelliklerini tanımlayabilmesi 1, 2
4. Böbrek hastalıklarında diyet tedavisini öğrenip beslenmeyle ilişkili klinik bulgu ve komplikasyonları ifade edebilmesi 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki
2 2. Besin ögeleri-Karbonhidratlar
4 3. Proteinler
4 4. Yağlar
5 5. Enerji metabolizması
6 6. Besin ögeleri-Vitaminler
7 7. Mineraller
8 8. Su
9 9. Gebelik ve laktasyon döneminde Beslenme
10 10. Bebeklik (0-1yaş) döneminde Beslenme
11 11. Okul öncesi ve okul döneminde Beslenme
12 12. Ergenlik döneminde Beslenme
13 13. Böbrek hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi I
14 14. Böbrek hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi II
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009 2. Gökçay G, Garipağaoğlu M. Çocukluk ve ergenlik döneminde beslenme.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 1 1
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu