Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLK VE ACİL YARDIM 2+0 2 2,0
Ders Programı Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Arzu GÜNEŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ceren Selma ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı First aid: It refers to medical attention that is usually administered immediately after the injury occurs and at the location where it occurred. It often consists of a one-time, short-term treatment and requires little technology or training to administer. It is a drug-free application made by knowledgeable people, without using medical equipment, with existing equipment. Emergency aid: Searching for those affected by disasters or emergencies; rescuing; medical first aid and treatments, evacuation, shelter, nutrition, protection, security, cleaning, communication, psychological support; Meeting vital needs such as emergency aid is defined as emergency aid.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel İlk ve acil yardım bilgileri,Hasta Yaralı ve Olay yeri Değerlendirme,Temel Yaşam Desteği,Travmalarda ilk ve acil yardım,Kanamalarda İlkyardım,Böcek sokmaları ve Hayvan Isırıklarında ilk ve acil yardım,Yaralanmalarda ilk ve acil yardım,Yanık Donma ve Sıcak Çarpmasında ilk ve acil yardım,Kırık Çıkık Burkulmalarda İlk ve acil yardım,Bilinç bozukluklarında ilk ve acil yardım,Göze, buruna ve kulağa yabancı cisim kaçmalarında ilk ve acil yardım,Boğulmalarda ilk ve acil yardım,Zehirlenmelerde ilk ve Acil Yardım,Hasta ve yaralı taşıma teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel İlkyardım konularına hakimiyet 2. Temel yaşam desteği uygulamasını yapabilen 3. Kırık, çıkık ve burkulmalarda atel uygulamalarına hakimiyet 4. Genel ilkyardım pratik bilgilerine hakimiyet
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel İlk ve acil yardım bilgileri
2 Hasta Yaralı ve Olay yeri Değerlendirme
3 Temel Yaşam Desteği
4 Travmalarda ilk ve acil yardım
5 Kanamalarda İlkyardım
6 Böcek sokmaları ve Hayvan Isırıklarında ilk ve acil yardım
7 Yaralanmalarda ilk ve acil yardım
8 Yanık Donma ve Sıcak Çarpmasında ilk ve acil yardım
9 Kırık Çıkık Burkulmalarda İlk ve acil yardım
10 Bilinç bozukluklarında ilk ve acil yardım
11 Göze, buruna ve kulağa yabancı cisim kaçmalarında ilk ve acil yardım
12 Boğulmalarda ilk ve acil yardım
13 Zehirlenmelerde ilk ve Acil Yardım
14 Hasta ve yaralı taşıma teknikleri
Kaynak
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı T.C Milli Eğitim Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Kitabı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu