Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEK ETİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programı Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Meslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Etiğin tarihçesi ve temel kavramlar,2. Etiğin tanımı ve alanları,3. Etik ilkeler,4. Felsefe ve etik, Basın ve etik,5. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler,6. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları,7. Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler,8. Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi,9. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği,10. Kriz yönetimi,11. Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri,12. Sağlık politikaları,13. Sağlık kültürü,14. İletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Etiğin temel kavramlarını özetleyebilecektir. 1.1.Etiğin temel kavramlarını tanımlar. 1.2. Etiğin temel kavramlarını açıklar. 1, 12, 2, 3 A
2. Etik sorunları özetleyebilecektir. 2.1. Etik sorunları tanımlar. 2.2. Etik sorunları açıklar. 2.3. Etik sorunları sıralar. 1, 2, 8 A
3. Hukuki sorumlulukları özetleyebilecektir. 3.1. Hukuki sorumlulukları tanımlar. 3.2. Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar. 3.3. Hukuki sorumlulukları sıralar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Etiğin tarihçesi ve temel kavramlar Ders Notları
2 2. Etiğin tanımı ve alanları Ders Notları
3 3. Etik ilkeler Ders Notları
4 4. Felsefe ve etik, Basın ve etik Ders Notları
5 5. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler Ders Notları
6 6. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları Ders Notları
7 7. Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler Ders Notları
8 8. Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi Ders Notları
9 9. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği Ders Notları
10 10. Kriz yönetimi Ders Notları
11 11. Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri Ders Notları
12 12. Sağlık politikaları Ders Notları
13 13. Sağlık kültürü Ders Notları
14 14. İletişim becerileri Ders Notları
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000) 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 3 2 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu