Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sinem CECE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hasta ve çalışan güvenliği ilkeleri ışığında Türkiye’nin sağlık bakım sistemindeki kalite süreçleri ve uygulamaları ile ilgili anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği,Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi,Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri,Tıbbi Hatalar ve Nedenleri,Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ,Hasta Güvenliği,Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü,İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri,İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi,İletişim Hatalarının Önlenmesi,Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri,Çalışan Güvenliği; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin önemini, gerekliliğini ve özelliklerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
2. Sağlıkta kalite yönetimi ile ilgili temel kavramları ve kalite iyileştirmede kullanılan teknikleri tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
3. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili güncel yaklaşımları tartışabilmesi 1, 12, 14, 2, 3 A, C
4. Tıbbi hata bildiriminin önemine inanabilmesi 1, 12, 14, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği ‘’Tıbbi Hata’’ ve ‘’Malpraktis’’ anahtar kelimeleri ile Google’da yapılan arama sonuçlarının incelenmesi
2 Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1. kaynağın okunması
3 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri 2. kaynağın okunması
4 Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi 1. kaynağın 84-89. sayfalarının okunması
5 Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri '’Uygulama alanlarınızda iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz süreçler nelerdir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
6 Tıbbi Hatalar ve Nedenleri ‘’Ordersız İlaç Uygulama Kültürü’’ Örnek Olayının İncelenmesi
7 Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ’Rapor Etme İşinden Olursun’’ Örnek Olayının İncelenmesi
8 Hasta Güvenliği ‘’Sözel İstem’’ Örnek Olayının İncelenmesi
9 Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü 4. kaynağın 237-311. sayfalarının okunması
10 İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri ’İlacın Etkisi Geçse de Kullanılır? Örnek Olayının İncelenmesi
11 İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi 3. kaynağın 62.-82. sayfalarının okunması
12 İletişim Hatalarının Önlenmesi ‘’Sağlık hizmetlerinde iletişim yönetimini geliştirmek için neler yapılabilir?’’ Tartışma sorusunun yanıtlanması
13 Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri 3. kaynağın 83-95. sayfalarının okunması
14 Çalışan Güvenliği ''Dikkatsizliğin Bedeli’’ Örnek Olayının İncelenmesi
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Sim Yayıncılık. 2. Çavuş MF, Gemici E. (2013). Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 238-257. 3. Alcan, Z., Tekin, DE., Civil, SÖ. (2012). Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, İstanbul: Nobel Yayıncılık. 4. Alcan, Z., Aksoy, A., Civil, B., Tekin, DE., Ekim, R., Civil, SÖ., Doğar, T., Çakar, V. (2010). Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu