Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İÇ HASTALIKLARI 4+0 4 6,0
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İç Hastalıkları bilgisini öğrenmek, teorik bilgi ve becerinin yanısıra problem çözme becerisinin kazanılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Kavramlar ve Tanılama Yöntemleri ,Sıvı- Elektrolit, Asit-Baz Dengesizlikleri, Şok Çeşitleri ,Solunum Sistem Hastalıkları ,Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ,Hematolojik Sistem ve Sindirim Sistem Hastalıkları ,Beslenme- Metabolik- Endokrin Sistem Hastalıkları ,Üro-Genital Sistem Hastalıkları ,Duyu organları- Allerjik Hastalıklar ,Enfeksiyon Hastalıkları- İmmün Sistem Hastalıkları ,Transplantasyon ve Süreci ,İskelet- Kas sistemi- Eklem- Bağ Dokusu Hastalıkları ,Nefrolojik Hastalıklar- Yoğun Bakım Süreci ,Onkolojik Hastalıklar- Geriatri Hastalıkları ,Nörolojik Sistem Hastalıkları- Psikiyatrik Hastalıklar ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dahili hastalıklara ait temel kavramları bilir. 2. Sistem hastalıklarının özelliklerini özetler. 3. Sağlık bakımında temel kavramları tartışır. 4. Kronik hastalıkların birey ve topum üzerine etkisini açıklar. 5. Bireyin gereksinimlerini öncelik sırasına göre sıralayabilir. 1, 12, 18, 2, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Tanılama Yöntemleri
2 Sıvı- Elektrolit, Asit-Baz Dengesizlikleri, Şok Çeşitleri
3 Solunum Sistem Hastalıkları
4 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
5 Hematolojik Sistem ve Sindirim Sistem Hastalıkları
6 Beslenme- Metabolik- Endokrin Sistem Hastalıkları
7 Üro-Genital Sistem Hastalıkları
8 Duyu organları- Allerjik Hastalıklar
9 Enfeksiyon Hastalıkları- İmmün Sistem Hastalıkları
10 Transplantasyon ve Süreci
11 İskelet- Kas sistemi- Eklem- Bağ Dokusu Hastalıkları
12 Nefrolojik Hastalıklar- Yoğun Bakım Süreci
13 Onkolojik Hastalıklar- Geriatri Hastalıkları
14 Nörolojik Sistem Hastalıkları- Psikiyatrik Hastalıklar
Kaynak
1. Eti Aslan F, Karadokovan A. (2011). Adana. Nobel Tıp Kitabevi.Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım 2. Durna Z. (2012). Kronik Hastalıklarda Bakım. İstanbul. Nobel Tıp kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu