Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hilmi BAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi tanıtım ve pazarlama öğrencilerine, ilaç dışı tıbbi cihaz ve ürünlerle alakalı kavramlar mevzuat tanıtım ve pazarlama yapabilecek bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık tıbbi cihaz, tanıtım ve pazarlama kavramları ve tarihsel gelişimi , dersin amacı ve tanıtımı ,Tıbbi cihaz yönetmeliği ve cihazların sınıflandırılması, risk unsurları ,Tıbbi cihaz ve ürünlerin genel özellikleri, ambalaj ve taşınması, stoklanması, temizlik ve bakımı,Tıbbi cihaz ve ürünlerde standartlar CE, İSO, TSE, Barkot ve Seri numarası,Tıbbi cihaz ve ürünlerde teknik şartname hazırlanması, teklif ve proforma fatura düzenlenmesi ,Genel tıbbi ürünler,Cerrahide kullanılan ürünler,Dahili branşlarda kullanılan ürünler,Teşhis amaçlı kullanılan cihaz ve ürünler,Tedavi amaçlı kullanılan cihaz ve ürünler,Dünya ve Türkiyede tıbbi cihaz piyasası işletmeler,TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Ürün ve Firma kayıtları, SGK geri ödemeli ürünler,Tanıtım ve tanıtım şekilleri ,Pazarlama ve pazarlama şekilleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İlgili mevzuatlar, garanti belgeleri, teknik şartname, sertifika ve standartları özetleyebilecektir. 1, 14, 15 A
2. Tıbbi cihaz ve ürünlerin genel özelliklerini ve ilgili kavramları açıklayabilecektir. 1, 14, 15 A
3. Tanıtım ve pazarlama şekillerini anlatabilecektir. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık tıbbi cihaz, tanıtım ve pazarlama kavramları ve tarihsel gelişimi , dersin amacı ve tanıtımı
2 Tıbbi cihaz yönetmeliği ve cihazların sınıflandırılması, risk unsurları
3 Tıbbi cihaz ve ürünlerin genel özellikleri, ambalaj ve taşınması, stoklanması, temizlik ve bakımı
4 Tıbbi cihaz ve ürünlerde standartlar CE, İSO, TSE, Barkot ve Seri numarası
5 Tıbbi cihaz ve ürünlerde teknik şartname hazırlanması, teklif ve proforma fatura düzenlenmesi
6 Genel tıbbi ürünler
7 Cerrahide kullanılan ürünler
8 Dahili branşlarda kullanılan ürünler
9 Teşhis amaçlı kullanılan cihaz ve ürünler
10 Tedavi amaçlı kullanılan cihaz ve ürünler
11 Dünya ve Türkiyede tıbbi cihaz piyasası işletmeler
12 TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Ürün ve Firma kayıtları, SGK geri ödemeli ürünler
13 Tanıtım ve tanıtım şekilleri
14 Pazarlama ve pazarlama şekilleri
Kaynaklar
Öğretim üyesi ders notları, ppt sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu